×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Cartea întâi a regilor

Capitolul 28

Saul la vrăjitoarea din Endor.

1 În vremea aceea şi-au adunat Filistenii oştirea pentru război, ca să se bată cu Israel. Deci a zis Achiş către David: «Ştiut să-ţi fie că ai să mergi cu mine la război şi tu şi oamenii tăi».

2 Iar David a răspuns lui Achiş: «Acum ai să afli ce are să facă robul tău». Şi a zis Achiş lui David: «De aceea te şi fac eu paznicul capului meu pentru totdeauna».

3 Murind Samuel, l-a plâns tot Israelul şi l-au îngropat în Rama, cetatea lui. Saul însă izgonise pe cei ce chemau morţii şi pe ghicitori din ţară.

4 S-au adunat deci Filistenii şi s-au dus de şi-au aşezat tabăra la Şunem; şi-a adunat şi Saul tot poporul lui Israel şi şi-a aşezat tabăra pe Ghilboa.

5 Văzând însă Saul tabăra Filistenilor, s-a spăimântat şi s-a tulburat tare inima lui.

6 Şi a întrebat Saul pe Domnul, dar Domnul nu i-a răspuns nici în vis, nici prin Urim, nici prin prooroci.

7 Atunci Saul a zis slugilor sale: «Căutaţi-mi o femeie vrăjitoare, ca să merg la ea s-o întreb». Iar slugile i-au răspuns: «Este aici în Endor o femeie vrăjitoare».

8 Apoi şi-a dezbrăcat Saul hainele sale şi a îmbrăcat altele şi s-a dus el însuşi cu doi oameni şi au venit la femeie noaptea; şi i-a zis Saul: «Rogu-te, ghiceşte-mi chemând un mort şi scoate-mi pe cine îţi voi spune eu!»

9 Dar femeia i-a răspuns: «Tu ştii ce a făcut Saul, cum a alungat el din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe ghicitori. Pentru ce dar întinzi tu cursă sufletului meu spre pieirea mea?»

10 Şi s-a jurat Saul pe Domnul, zicând: «Viu este Domnul, nu vei suferi nici un necaz pentru fapta aceasta».

11 Atunci femeia a întrebat: «Pe cine să-ţi scot?» Răspuns-a el: «Pe Samuel să mi-l scoli!»

12 Când a văzut femeia pe Samuel, a răcnit tare. Apoi întorcându-se femeia către Saul, a zis: «Pentru ce m-ai amăgit? Tu eşti Saul».

13 I-a zis regele: «Nu te teme. Spune-mi ce vezi?» Şi răspunzând, femeia a zis: «Văd parcă un dumnezeu, ieşind din pământ».

14 «Ce înfăţişare are?» a întrebat-o regele. Ea a răspuns: «Iese din pământ un bărbat foarte bătrân, îmbrăcat cu o haină lungă». Atunci a cunoscut Saul că acela este Samuel şi a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat.

15 A zis Samuel către Saul: «Pentru ce mă tulburi, ca să ies?» Iar Saul a răspuns: «Îmi este tare greu; Filistenii se luptă împotriva mea, iar Dumnezeu S-a depărtat de mine şi nu-mi mai răspunde nici prin prooroci, nici în vis, nici în vedenie; de aceea te-am chemat, ca să mă înveţi ce să fac».

16 A zis Samuel: «La ce mă mai întrebi pe mine, dacă Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău?

17 Domnul face ceea ce a grăit prin mine: Va lua Domnul domnia din mâinile tale şi o va da lui David, aproapele tău.

18 Deoarece tu n-ai ascultat glasul Domnului şi n-ai împlinit iuţimea mâniei Lui asupra lui Amalec, de aceea Domnul face aceasta cu tine acum.

19 Şi va da Domnul pe Israel împreună cu tine în mâinile Filistenilor; mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine şi tabăra lui Israel o va da Domnul în mâinile Filistenilor».

20 Atunci Saul a căzut deodată cu tot trupul său la pământ, căci se spăimântase grozav de cuvintele lui Samuel; afară de aceasta şi puterile îl părăsiseră, căci nu mâncase pâine toată ziua aceea şi toată noaptea.

21 Şi s-a apropiat femeia aceea de Saul şi văzând că este tare înspăimântat, a zis: «Iată roaba ta a ascultat glasul tău şi şi-a pus viaţa în primejdie şi a împlinit porunca ce i-ai dat.

22 Rogu-te dar acum, ascultă şi tu glasul roabei tale; îţi voi aduce o bucăţică de pâine; mănâncă, să prinzi putere, ca să pleci la drum».

23 Dar el n-a voit, ci a zis: «Nu voi mânca!» Şi au început slugile lui să-l îndemne, precum şi femeia; şi el a ascultat glasul lor şi s-a sculat de la pământ şi a şezut pe pat.

24 Iar femeia avea la casa ei şi un viţel îngrăşat şi s-a grăbit să-l taie; apoi, luând făină, a frământat şi a copt azime.

25 Şi a pus înaintea lui Saul şi slugilor lui şi ei au mâncat; apoi s-au sculat şi au plecat în aceeaşi noapte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.