×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Cartea judecătorilor

Capitolul 17

Mica face un idol.

1 În vremea aceea era cineva în Muntele Efraim, cu numele Mica.

2 Acesta a zis către mama sa: «Cei o mie şi o sută de sicli de argint care ţi s-au luat şi pentru care tu ai rostit blestem în faţa mea, acel argint este la mine, eu l-am luat». A zis mama sa: «Binecuvântat fie fiul meu de Domnul!»

3 Şi a întors acela cei o mie şi o sută sicli de argint mamei sale. Iar mama lui a zis: «Acest argint eu l-am afierosit de la mine Domnului pentru tine, fiul meu, ca să fac din el un idol, un chip turnat. Aşadar ţi-l dau ţie».

4 El însă a întors argintul mamei sale. Iar mama sa a luat două sute sicli de argint şi i-a dat unui turnător şi acela a făcut din ei un idol, un chip turnat, care se şi afla în casa lui Mica.

5 Şi era la Mica locaşul lui dumnezeu şi a făcut un efod şi un terafim şi a pus el pe unul din fiii săi să fie preotul lui.

6 În zilele acelea nu era rege în Israel, ci fiecare făcea ce i se părea că este drept.

7 Şi trăia pe atunci la Betleemul cel din seminţia lui Iuda un tânăr levit.

8 Şi s-a dus omul acesta din cetatea Betleemului lui Iuda, ca să trăiască unde se va nimeri, şi, mergând el pe cale, a ajuns pe Muntele Efraim la casa lui Mica.

9 Mica însă i-a zis: «De unde vii tu?» Iar el a răspuns: «Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda şi mă duc să trăiesc unde voi nimeri».

10 Atunci Mica i-a zis: «Rămâi la mine şi fii părinte aici la mine şi preot; eu îţi voi da câte zece sicli de argint pe an şi hainele şi hrana trebuitoare».

11 Şi a venit levitul la el şi s-a învoit levitul să rămână la omul acesta; şi era tânăr, ca unul din fiii lui.

12 Şi Mica a sfinţit pe levit şi tânărul acesta a fost preot la el şi a trăit în casa lui Mica.

13 Apoi a zis Mica: «Acum eu ştiu că Domnul îmi va face bine, pentru că am preot pe un levit».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.