×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Cartea judecătorilor

Capitolul 12

Înfrângerea Efraimiţilor.

1 După aceea s-au adunat Efraimiţii şi au purces spre Ţafon şi au zis către Ieftae: «Pentru ce te-ai dus să te baţi cu Amoniţii, iar pe noi nu ne-ai chemat cu tine? Vom arde dar casa ta cu foc, împreună cu tine».

2 Iar Ieftae a zis: «Eu şi poporul meu am avut cu Amoniţii ceartă mare şi eu v-am chemat, dar voi nu m-aţi scăpat din mâinile lor.

3 Văzând însă că nu este nici un izbăvitor, mi-am pus viaţa în primejdie şi m-am dus împotriva Amoniţilor şi Domnul i-a dat în mâinile mele. De ce dar aţi venit să vă bateţi cu mine?»

4 Atunci a adunat Ieftae toţi oamenii din Galaad şi s-a bătut cu Efraimiţii şi au bătut locuitorii Galaadului pe Efraimiţi, zicând: «Voi sunteţi nişte fugari din Efraim, Galaadul însă e între Efraim şi Manase».

5 Şi au luat Galaaditenii vadul Iordanului de la Efraimiţi şi când vreunul din Efraimiţi zicea: «Îngăduie-mi să trec», atunci oamenii din Galaad îi răspundeau: «Nu cumva eşti Efraimit?» Acela răspundea: «Nu!»

6 Ei însă îi ziceau: «Zi: Şibbolet»; el însă zicea: «Sibbolet», că nu putea zice altfel. Atunci ei îl luau şi-l junghiau acolo la vadul Iordanului. Şi au căzut în vremea aceea din Efraimiţi patruzeci şi două de mii.

7 Şi a fost Ieftae judecător în Israel şase ani; apoi a murit Ieftae Galaaditeanul şi a fost îngropat în unul din oraşele Galaadului.

8 După el a fost judecător în Israel Ibţan din Betleem.

9 Acesta a avut treizeci de feciori şi treizeci de fete a dat el din casa sa în căsătorie, iar treizeci de fete a luat de afară pentru fiii săi şi a fost judecător în Israel şapte ani.

10 Apoi a murit Ibţan şi a fost îngropat în Betleem.

11 După dânsul a fost judecător în Israel Elon Zabuloneanul şi a judecat pe Israel zece ani.

12 Apoi a murit Elon Zabuloneanul şi a fost înmormântat la Aialon, în pământul lui Zabulon.

13 După el a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul.

14 Acesta a avut patruzeci de fii şi treizeci de nepoţi care călăreau pe şaptezeci de mânji de asin şi a judecat pe Israel opt ani.

15 Apoi a murit Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul şi a fost îngropat în Piraton, în pământul lui Efraim, pe muntele lui Amalec.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.