×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Cartea lui Tobit

Capitolul 7

Raguel, din îndemnul îngerului, dă pe Sara, fata sa, soţie lui Tobie.

1 Şi sosind ei la Ecbatana, s-au dus la casa lui Raguel, iar Sara i-a întâmpinat şi i-a salutat şi au salutat-o şi ei, şi ea i-a dus în casă.

2 Şi a zis Raguel către Edna, femeia sa: «Cât de bine seamănă acest tânăr, cu Tobit, fratele meu!»

3 Şi i-a întrebat Raguel: «De unde sunteţi voi, fraţilor?» Iar ei au răspuns: «Noi suntem fiii lui Neftali, care sunt robi la Ninive».

4 Şi i-a mai întrebat Raguel: «Cunoaşteţi voi pe fratele nostru, Tobit?» Şi ei au răspuns: «Cunoaştem». Apoi el i-a întrebat: «E sănătos?»

5 Şi ei au răspuns: «Este în viaţă, este sănătos». Şi Tobie a adăugat: «El este tatăl meu».

6 Atunci Raguel s-a aruncat la gâtul lui şi l-a sărutat şi a plâns.

7 Apoi a vorbit şi a zis: «Binecuvântat să fii copilul meu! Tu eşti fiul unui om foarte bun şi cinstit». Auzind însă că Tobit a pierdut vederea, s-a întristat şi a plâns.

8 Şi a plâns şi Edna, femeia lui, şi fata lui, Sara.

9 Şi aşa i-a primit foarte bine, şi au junghiat un berbec şi le-au dat mâncare din belşug.

10 Iar Tobie a zis către Rafael: «Frate Azaria, grăieşte de cele ce mi-ai spus pe cale şi să se tocmească şi lucrul acesta».

11 Şi el a spus vorba aceasta lui Raguel, şi Raguel a zis către Tobie: «Mănâncă, bea şi te veseleşte, că ţie ţi se cuvine să iei pe fata mea! Dar am să-ţi spun adevărul. Eu am măritat pe fata mea cu şapte bărbaţi şi când intrau la ea, mureau chiar în noaptea aceea. Dar tu fii vesel acum». Şi a zis Tobie: «Nu voi mânca nimic aici, până când nu vă tocmiţi şi nu vă învoiţi cu mine!» Iar Raguel a zis: «Ia-o chiar acum căci ţi se cade. Tu eşti fratele ei şi ea este sora ta! Milostivul Dumnezeu să vă facă parte de toate cele bune!»

12 Şi a chemat pe Sara, fiica sa şi, luând-o de mână, a dat-o lui Tobie de femeie şi a zis:

13 «Iată, după legea lui Moise, ia-o şi du-o la tatăl tău!» Şi i-a binecuvântat.

14 Şi chemând pe Edna, femeia sa, şi luând o hârtie, a scris învoiala şi a pecetluit-o; apoi au început a mânca.

15 Şi a chemat Raguel pe Edna, femeia sa, şi a zis: «Pregăteşte, soro, cealaltă cameră de culcare şi du-o acolo».

16 Şi făcând cum a zis el, a dus-o acolo, şi aceasta a plâns, şi împărtăşind şi ea lacrimile fiicei sale, i-a zis:

17 «Îndrăzneşte, fiică! Domnul cerului şi al pământului îţi va da bucurie în locul întristării. Îndrăzneşte, fiică!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.