×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Deuteronomul (a cincea carte a lui Moise)

Capitolul 14

Rânduieli pentru jale. Mâncări şi zeciuieli.

1 «Voi sunteţi fiii Domnului Dumnezeului vostru; să nu faceţi crestături pe trupul vostru şi să nu vă tundeţi părul de deasupra ochilor voştri, pentru morţi;

2 Căci voi sunteţi poporul sfânt al Domnului Dumnezeului vostru şi pe voi v-a ales Domnul ca să-I fiţi poporul Lui de moştenire dintre toate popoarele câte sunt pe pământ.

3 Să nu mâncaţi nici un lucru necurat.

4 Iată dobitoacele pe care le puteţi mânca:

5 Boul, oaia, capra, cerbul, gazela, antilopa, ţapul, cerboaica, boul sălbatic şi capra sălbatică.

6 Orice dobitoc care are copita despicată, cu spintecătură adâncă între amândouă părţile copitei şi care dobitoc rumegă mâncarea, se mănâncă.

7 Dintre cele ce îşi rumegă mâncarea sau îşi au copita despicată printr-o spintecătură adâncă, numai acestea nu se mănâncă: cămila, iepurele şi iepurele de casă, pentru că, deşi acestea îşi rumegă mâncarea, dar nu-şi au copita despicată, acestea sunt necurate pentru voi.

8 Nu se mănâncă porcul, pentru că, deşi are copita despicată, nu îşi rumegă mâncarea; acesta este necurat pentru voi. Carnea acestora să n-o mâncaţi şi de stârvurile lor să nu vă atingeţi.

9 Din toate vietăţile care sunt în apă, să mâncaţi pe acelea care au aripi şi solzi;

10 Iar pe toate celelalte, care n-au aripi şi solzi, să nu le mâncaţi; necurate sunt pentru voi.

11 Orice pasăre curată s-o mâncaţi.

12 Dar din ele să nu mâncaţi pe acestea: vulturul, vulturul răpitor şi vulturul de mare,

13 Corbul, şoimul, gaia cu soiurile ei,

14 Tot soiul de ciori,

15 Struţul, cucuveaua, pescăruşul şi uliul cu soiurile lui,

16 Huhurezul, ibisul şi lebăda,

17 Pelicanul, porfirionul şi corbul de mare,

18 Cocostârcul, pupăza cu soiurile ei şi liliacul.

19 Toate înaripatele târâtoare sunt necurate pentru voi; să nu le mâncaţi.

20 Orice pasăre curată s-o mâncaţi.

21 Să nu mâncaţi nici o mortăciune, ci s-o dai străinului de alt neam ce se va întâmpla să locuiască în casa ta; acela s-o mănânce sau să i-o vinzi, căci tu eşti poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale.

22 Să osebeşti zeciuială din toate veniturile semănăturilor tale, care-ţi vin din ţarina ta în fiecare an,

23 Şi să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, la locul ce-l va alege El, ca să-I fie numele acolo; adu zeciuială din pâinea ta, din vinul tău, din untdelemnul tău şi pe întâii născuţi ai vitelor tale mari şi ai vitelor tale mărunte, ca să te înveţi a te teme de Domnul Dumnezeul tău în toate zilele.

24 Iar de va fi pentru tine drumul lung, încât să nu poţi aduce acestea, pentru că este departe de tine locul pe care l-a ales Domnul Dumnezeul tău, ca să-şi pună acolo numele Său, şi Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat,

25 Atunci schimbă acestea pe argint şi ia argintul în mâna ta şi vino la locul pe care l-a ales Domnul Dumnezeul tău;

26 Apoi cumpără pe argintul acesta tot ce doreşte sufletul tău: boi, oi, vin, sicheră şi orice îţi pofteşte sufletul tău, şi mănâncă acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău şi te veseleşte, tu şi familia ta.

27 Dar pe levitul care este în locaşurile tale să nu-l părăseşti, căci el nu are parte şi moştenire cu tine.

28 Iar după trecerea a trei ani, ia toate zeciuielile veniturilor tale din anul acela şi le pune în locaşurile tale;

29 Şi să vină levitul, căci el nu are parte şi moştenire cu tine, şi străinul şi orfanul şi văduva care se află în sălaşurile tale şi să mănânce şi să se sature, ca să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău în toate lucrurile mâinilor tale, pe care le vei face tu».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.