×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Numerii (a patra carte a lui Moise)

Capitolul 28

Rânduială nouă pentru unele jertfe.

1 Apoi iarăşi a grăit Domnul cu Moise şi a zis:

2 «Porunceşte fiilor lui Israel şi le spune: Darurile Mele, dările Mele, jertfele Mele cele întru miros cu bună mireasmă, îngrijiţi să Mi se aducă la sărbătorile Mele.

3 Spune-le: Iată jertfele care trebuie să le aduceţi Domnului: doi miei de câte un an fără meteahnă, ardere de tot necontenită, pe fiecare zi;

4 Un miel să-l aduci dimineaţa şi pe celălalt miel să-l aduci seara.

5 Jertfă de pâine să aduci a zecea parte de efă de făină de grâu, amestecată cu un sfert de hin de untdelemn;

6 Aceasta este ardere de tot necontenită şi care a fost săvârşită la Muntele Sinai, spre miros cu bună mireasmă şi ca jertfă Domnului.

7 La ea să aduci turnare un sfert de hin de vin la un miel; şi turnarea de vin a Domnului s-o torni la loc sfânt.

8 Celălalt miel să-l aduci spre seară, cu darul lui de pâine şi cu turnarea lui să-l aducă jertfă, mireasmă plăcută Domnului.

9 Iar în ziua odihnei să aduceţi doi miei de câte un an, fără meteahnă, şi ca jertfă două zecimi de efă de făină de grâu, frământată cu untdelemn şi cu turnarea ei.

10 Aceasta este ardere de tot pentru ziua odihnei afară de arderea de tot cea necontenită cu turnarea ei.

11 La începutul lunilor voastre să aduceţi Domnului ardere de tot: din cireadă, doi viţei, iar din turmă, un berbec şi şapte miei de câte un an fără meteahnă.

12 Iar ca dar de pâine, câte trei zecimi de efă făină de grâu, frământată cu untdelemn, la fiecare viţel, şi două zecimi de efă făină de grâu, frământată cu untdelemn, ca dar de pâine la berbec,

13 Şi câte o zecime de efă făină de grâu, frământată cu untdelemn, ca dar de pâine la fiecare miel. Aceasta este ardere de tot, mireasmă plăcută, jertfă Domnului.

14 Turnare la ele să fie jumătate hin de vin de fiecare viţel, a treia parte hin de berbec şi un sfert de hin la fiecare miel. Aceasta este ardere de tot pentru fiecare început de lună, la toate lunile anului.

15 Să mai aduceţi Domnului şi un ţap, jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot cea necontenită, şi să-l aducă cu turnarea lui.

16 În ziua a paisprezecea a lunii întâi sunt Paştile Domnului.

17 În ziua a cincisprezecea este sărbătoare. Şapte zile să mâncaţi azime.

18 În ziua întâi să aveţi adunare sfântă şi nici un fel de lucru să nu faceţi;

19 Şi să aduceţi Domnului jertfă, ardere de tot: din cireadă, doi viţei, iar din turmă, un berbec şi şapte miei de câte un an; aceştia să fie fără meteahnă.

20 Cu ei să aduceţi dar de pâine, făină de grâu frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă de fiecare viţel, două zecimi de efă la berbec,

21 Şi câte o zecime de efă să aduci cu fiecare din cei şapte miei;

22 Să aduceţi un ţap jertfă pentru păcat, pentru curăţirea voastră.

23 Acestea să le aduceţi, pe lângă arderea de tot de dimineaţă, care este ardere de tot necontenită.

24 Tot aşa să aduceţi şi în fiecare din cele şapte zile: pâine, jertfă, mireasmă plăcută Domnului, pe lângă arderea de tot cea necontenită şi cu turnarea ei.

25 În ziua a şaptea să aveţi adunare sfântă şi nici un lucru să nu lucraţi.

26 În ziua celor dintâi roade, când aduceţi Domnului prinosul nou de pâine, la încheierea săptămânilor, să aveţi adunare sfântă şi nici un lucru să nu lucraţi.

27 Să aduceţi ardere de tot spre miros de bună mireasmă Domnului: din cireadă, doi viţei, iar din turmă, un berbec şi şapte miei de câte un an fără meteahnă.

28 Cu ei să aduceţi dar de pâine, făină de grâu frământată cu untdelemn: trei zecimi de efă la fiecare viţel, două zecimi de efă la berbec

29 Şi o zecime de efă la fiecare din cei şapte miei.

30 Să aduceţi un ţap jertfă pentru păcat, spre curăţirea voastră.

31 Acestea să mi le aduceţi cu turnările lor, afară de arderile de tot neîncetate cu darul lor de pâine, care se aduc de obicei; acestea trebuie să fie curate».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.