×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Zaharia

Capitolul 4

Vedenia sfeşnicului de aur, a ramurilor de măslin şi a rezidirii templului.

1 Şi s-a întors îngerul care grăia cu mine şi m-a deşteptat, ca pe un om pe care îl trezeşti din somn.

2 Şi mi-a zis: «Ce vezi?» şi am zis: «Iată văd un candelabru cu totul de aur, cu şapte candele, iar deasupra candelabrului este un vas cu untdelemn din care pornesc şapte ţevi către cele şapte candele;

3 Iar alături, doi măslini, unul de-a dreapta vasului cu untdelemn şi altul de-a stânga».

4 Şi am întrebat şi am zis către îngerul care vorbea cu mine: «Ce sunt astea, domnul meu?»

5 Şi mi-a răspuns îngerul care grăia cu mine şi mi-a zis: «Oare nu ştii ce sunt toate acestea?» Şi am zis: «Nu, domnul meu!»

6 Şi mi-a vorbit iar şi a zis: «Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel: Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu» – zice Domnul Savaot.

7 «Ce eşti tu, munte înalt? Înaintea lui Zorobabel devii o câmpie. Şi el va smulge piatra din vârf în strigătele mulţimii: «Har, har, peste ea!»

8 Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:

9 «Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestui templu şi tot mâinile lui îl vor termina, şi tu vei şti că Domnul Savaot m-a trimis la voi.

10 Căci cine a dispreţuit vremea acestor începuturi mici? Ei se vor bucura văzând cumpăna zidarului în mâna lui Zorobabel. Iar aceste şapte (candele) sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul».

11 Şi mi-am luat îndemnul şi am zis către el: «Ce înseamnă aceşti măslini unul de-a dreapta şi altul de-a stânga candelabrului?»

12 Şi l-am întrebat şi a doua oară: «Ce înseamnă cele două crengi de măslin, care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care se lasă în jos untdelemnul?»

13 Şi mi-a grăit, zicând: «Oare nu ştii ce înseamnă acestea?» Şi am răspuns: «Nu, domnul meu».

14 Şi m-a lămurit: «Aceştia sunt cei doi fii unşi, care stau înaintea Domnului a tot pământul».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.