×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Zaharia

Capitolul 13

Izvorul curăţirii, pedeapsa proorocilor mincinoşi; proorocie mesianică.

1 În vremea aceea va fi un izvor cu apă curgătoare pentru casa lui David şi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru curăţirea de păcat şi de orice altă întinare.

2 Şi în ziua aceea», zice Domnul Savaot, «voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-i mai pomenească; de asemenea voi da afară din ţară pe proorocii lor şi duhul cel spurcat.

3 Şi dacă va mai profeţi cineva, vor zice către el tatăl său şi mama sa, care l-au născut: «Tu nu vei trăi, căci ai grăit minciună în numele Domnului!» şi atunci tatăl său şi mama sa îl vor străpunge în clipa când va prooroci.

4 Şi în ziua aceea se vor ruşina proorocii, fiecare de vedenia lui, când va grăi ca un prooroc, şi nu se vor mai îmbrăca cu mantie de păr ca să spună minciuni.

5 Şi fiecare va zice: «Nu sunt prooroc, ci plugar, căci cu plugăria m-am îndeletnicit din tinereţile mele».

6 Şi dacă va fi întrebat: «De unde ai rănile acestea la mâini?» El va răspunde: «Am fost lovit în casa prietenilor mei!»

7 Sabie, deşteaptă-te împotriva păstorului Meu, împotriva tovarăşului Meu, zice Domnul Savaot. Voi bate păstorul şi se vor risipi oile, şi Îmi voi întoarce mâna Mea împotriva celor mici.

8 Şi în toată ţara», zice Domnul, «două treimi vor pieri, şi vor muri, iar cealaltă treime va fi lăsată acolo.

9 Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc; îi voi curăţi ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele Meu şi Eu îi voi asculta; şi Eu voi zice: «Acesta este poporul Meu», şi el va răspunde: «Domnul este Dumnezeul meu!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.