×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Zaharia

Capitolul 1

Îndemn spre pocăinţă şi frică de Dumnezeu. Cele două vedenii.

1 În luna a opta, în anul al doilea al lui Darius, fost-a cuvântul Domnului către proorocul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând:

2 «Domnul S-a mâniat mult împotriva părinţilor voştri!»

3 Şi spune-le celor rămaşi din popor: «Aşa zice Domnul Savaot: Întoarceţi-vă către Mine», zice Domnul Savaot, «şi atunci Mă voi întoarce şi Eu către voi», zice Domnul Savaot.

4 «Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le-au propovăduit proorocii de mai înainte, strigând: Aşa zice Domnul Savaot: Întoarceţi-vă din căile voastre cele rele şi de la faptele voastre cele rele! Dar ei n-au ascultat şi nu au voit să ia aminte la Mine», zice Domnul.

5 «Unde sunt părinţii voştri? Şi oare profeţii trăiesc ei încă?

6 Dar cuvintele Mele şi poruncile Mele pe care le-am dat slujitorilor Mei prooroci ca să le vestească n-au ajuns ele la părinţii voştri? Domnul S-a mâniat mult împotriva părinţilor voştri, încât ei s-au pocăit şi au mărturisit: Domnul Savaot ne-a răsplătit nouă după căile şi după faptele noastre, aşa cum hotărâse să facă».

7 În ziua a douăzeci şi patra din luna a doua, care se cheamă Şebat, în anul al doilea al lui Darius, a fost cuvântul Domnului către proorocul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând:

8 «Am avut o vedenie în timpul nopţii, şi iată un om călare pe un cal roşu; şi stătea între mirţi, într-un loc umbros, şi în urma lui cai roibi, murgi şi albi.

9 Şi am zis: «Cine sunt aceştia, domnul meu?» Şi mira răspuns atunci îngerul oare grăia cu mine: «Îţi voi arăta acum cine sunt aceştia».

10 Şi omul care stătea între mirţi a răspuns: «Aceştia sunt solii pe care i-a trimis Domnul ca să cutreiere pământul!»

11 Şi ei au răspuns către îngerul Domnului care stătea între mirţi şi au grăit: «Am cutreierat pământul şi iată tot pământul este locuit şi liniştit!»

12 Şi a răspuns îngerul Domnului şi a zis: «Doamne Savaot, până când vei întârzia să arăţi milă Ierusalimului şi cetăţilor lui Iuda, pe care le faci să simtă mânia Ta de şaptezeci de ani?»

13 Şi îngerului care vorbea cu mine, Domnul i-a răspuns cu cuvinte de mângâiere.

14 Şi a grăit către mine îngerul care vorbea cu mine: «Vesteşte aceasta: «Aşa zice Domnul Savaot: Sunt plin de zel faţă de Ierusalim şi faţă de Sion;

15 Dar este puternică mânia Mea împotriva neamurilor trufaşe! Căci Eu Mă întărâtasem doar puţin, dar ele s-au înverşunat în rele».

16 Pentru aceasta, aşa zice Domnul: «Mă întorc iarăşi către Ierusalim cu milostivire; templul Meu va fi zidit în el», zice Domnul Savaot, «şi funia de măsurat se va întinde peste Ierusalim!»

17 Şi vesteşte încă şi aceasta: «Aşa zice Domnul Savaot: Încă o dată cetăţile Mele vor avea belşug de bunuri, iar Domnul Îşi va revărsa din nou îndurarea Sa peste Sion şi va alege iarăşi Ierusalimul».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.