×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Amos

Capitolul 7

Vedeniile proorocului Amos despre pedepsele următoare.

1 Iată ce vedenie mi-a arătat Domnul Dumnezeu: se făcea un stol de lăcuste la datul otavei, şi era otava după cositul cuvenit regelui.

2 Şi după ce au sfârşit de mâncat iarba de pe pământ, am zis: Doamne Dumnezeule, fie-ţi milă! Cum va putea îndura aceasta Iacov, căci el este mic!

3 Şi S-a milostivit Domnul pentru aceste vorbe şi a zis: «Nu se va mai întâmpla!»

4 Apoi Domnul Dumnezeu mi-a arătat o altă vedenie: iată că Domnul chema focul ca să facă judecată; el a mistuit adâncul cel necuprins şi a prăpădit şi parte din pământ,

5 Şi am zis: Doamne, Dumnezeule, opreşte-Te! Cum va îndura Iacov, căci el este mic!

6 Şi S-a milostivit Domnul şi acum, şi a zis: «Nici aceasta nu se va întâmpla!»

7 Şi iarăşi am avut o vedenie: iată că Domnul stătea lângă un zid drept, iar în mâna Lui avea o cumpănă de plumb.

8 Şi a zis Domnul către mine: «Ce vezi tu Amos?» Şi am zis: O cumpănă de plumb. Şi mi-a răspuns Domnul: «Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel şi de aici încolo nu-l voi mai cruţa.

9 Înălţimile lui Isaac vor fi distruse, şi capiştile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie».

10 Atunci a trimis Amasia, preotul cel din Betel, către Ieroboam, regele lui Israel, zicând: «Amos unelteşte împotriva ta chiar în casa lui Israel! Şi locuitorii ţării nu mai pot îndura cuvintele lui!»

11 Dar iată ce grăieşte Amos: «De sabie va muri Ieroboam şi Israel va fi dus în robie de pe pământul lui!»

12 Şi a zis Amasia către Amos: «Profetule, scoală şi fugi în pământul lui Iuda şi mănâncă acolo pâine şi profeţeşte în acele locuri;

13 Dar în Betel tu nu vei mai profeţi, că el este un sanctuar al regelui, un templu al regatului!»

14 Şi a răspuns Amos şi a zis către Amasia: «Eu nu sunt prooroc şi nici fecior de prooroc, ci sunt păstor şi adunător de sicomore;

15 Şi de la turmă m-a luat Domnul şi mi-a zis: «Du-te şi prooroceşte în poporul Meu Israel!»

16 Şi acum ascultă cuvântul Domnului, tu, care zici: «Nu se cuvine să prooroceşti împotriva lui Israel şi să nu propovăduieşti împotriva casei lui Isaac!

17 Pentru aceasta aşa zice Domnul: «Femeia ta se va desfrâna în cetate şi fiii şi fiicele tale vor cădea în ascuţişul sabiei; pământul tău va fi măsurat cu funia şi tu vei muri într-un loc spurcat, iar Israel va fi dus în robie de pe pământul lui».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.