×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Ecclesiastul

Capitolul 6

Deşertăciunea iubirii de avuţie.

1 Este un rău pe care l-am văzut sub soare şi care apasă greu asupra omului;

2 Omului căruia Dumnezeu i-a dat averi şi bunuri, iar sufletului lui nu-i lipseşte nimic din ceea ce ar putea să dorească, Dumnezeu nu-i îngăduie însă să se bucure de ele, ci un străin le va mânca. Iată o deşertăciune şi un rău nespus de mare!

3 Dacă un om ar fi să aibă o sută de fii şi să trăiască mulţi ani şi numeroase să fie zilele anilor săi, dacă nu s-a săturat sufletul lui de bine şi el nu are loc de îngropare zic: «Chiar şi fătul lepădat e mai fericit decât el!»

4 A venit în zadar şi se duce în întuneric şi în întuneric numele lui va fi învăluit;

5 Nici n-a văzut, nici n-a cunoscut soarele, şi fătul lepădat a avut mai multă odihnă decât omul acesta.

6 Şi dacă ar fi trăit de două ori câte o mie de ani şi nu s-a bucurat de fericire, oare nu toţi se duc în acelaşi loc?

7 Toată munca omului este pentru gura lui şi cu toate acestea pofta lui nu e astâmpărată.

8 Căci ce are înţeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are săracul care ştie să se poarte înaintea celor vii?

9 Mai bine să te uiţi cu ochii decât să pribegeşti cu dorinţa. Şi aceasta este deşertăciune şi vânare de vânt!

10 La tot ce îşi ia fiinţă i s-a hotărât numele de mai înainte; se ştie ce va fi omul; el nu poate să intre în pricină cu cel ce este mai tare decât el.

11 Cu cât se spun mai multe cuvinte, cu atât este mai multă deşertăciune. Ce folos trage omul?

12 Căci cine ştie ce este de folos pentru om în viaţă, în vremea zilelor sale de nimicnicie pe care le trece asemenea unei umbre? Şi cine va spune mai dinainte omului ce va fi după el sub soare?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.