×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Ieşirea (a doua carte a lui Moise)

Capitolul 25

Rânduieli pentru cortul adunării.

1 Atunci a grăit Dumnezeu cu Moise şi a zis:

2 «Spune fiilor lui Israel să-Mi aducă prinoase: de la tot omul, pe care-l lasă inima să dea, să primeşti prinoase pentru Mine.

3 Iar prinoasele ce vei primi de la ei sunt acestea: aur, argint şi aramă;

4 Mătase violetă, purpurie şi stacojie, în şi păr de capră.

5 Piei de berbec vopsite roşu, piei de viţel de mare şi lemn de salcâm;

6 Untdelemn pentru candele, aromate pentru mirul de uns şi pentru miresmele de tămâiere;

7 Piatră de sardiu şi pietre de pus la efod şi la hoşen.

8 Din acestea să-Mi faci locaş sfânt şi voi locui în mijlocul lor.

9 Cortul şi toate vasele şi obiectele lui să le faci după modelul ce-ţi voi arăta Eu; aşa să le faci!

10 Chivotul legii să-l faci din lemn de salcâm: lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt de un cot şi jumătate.

11 Să-l fereci cu aur curat, şi pe dinăuntru şi pe din afară. Sus, împrejurul lui, să-i faci cunună împletită de aur.

12 Apoi să torni pentru el patru inele de aur şi să le prinzi în cele patru colţuri de jos ale lui: două inele pe o latură şi două inele pe cealaltă latură.

13 Să faci pârghii din lemn de salcâm şi să le îmbraci cu aur.

14 Şi să vâri pârghiile prin inelele de pe laturile chivotului, încât cu ajutorul lor să se poarte chivotul.

15 Pârghiile să fie necontenit în inelele chivotului.

16 Iar în chivot să pui legea, pe care ţi-o voi da.

17 Să faci şi capac la chivot, de aur curat, lung de doi coţi şi jumătate, şi lat de un cot şi jumătate.

18 Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului;

19 Să pui un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului.

20 Şi heruvimii să-i faci ca şi cum ar ieşi din capac. Heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar feţele să şi le aibă unul spre altul; spre capac să fie feţele heruvimilor.

21 Apoi să pui acest capac deasupra la chivot, iar în chivot să pui legea ce îţi voi da.

22 Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi descoperi ţie şi îţi voi grăi de toate, câte am a porunci prin tine fiilor lui Israel.

23 Să faci apoi masă din lemn de salcâm: lungă de doi coţi, lată de un cot, înaltă de un cot şi jumătate.

24 S-o îmbraci cu aur curat şi să-i faci împrejur cunună de aur, împletită.

25 Să mai faci împrejurul ei pervaz înalt de o palmă şi împrejurul pervazului să faci cunună de aur.

26 Să mai faci patru inele de aur şi să prinzi cele patru inele sub cunună, în cele patru colţuri de la picioarele mesei.

27 Inelele să fie în pervaz ca nişte torţi pentru pârghii, ca să se poarte cu ele masa.

28 Iar pârghiile să le faci din lemn de salcâm, să le fereci cu aur curat şi cu ele se va purta masa.

29 Apoi să faci pentru ea talere, cădelniţe, pahare şi cupe, ca să torni cu ele; acestea să le faci din aur curat.

30 Iar pe masă să pui pâinile punerii înainte, care se vor afla pururea înaintea Mea.

31 Să faci sfeşnic din aur curat. Sfeşnicul să-l faci bătut din ciocan: fusul, braţele, cupele, nodurile şi florile lui să fie dintr-o bucată.

32 Şase braţe să iasă pe cele două laturi ale lui: trei braţe ale sfeşnicului să fie pe o latură a lui şi trei braţe ale sfeşnicului să fie pe cealaltă latură.

33 El va avea la un braţ trei cupe în forma florii de migdal, cu nodurile şi florile lor, şi la alt braţ va avea trei cupe în forma florii de migdal, cu nodurile şi florile lor. Aşa vor avea toate cele şase braţe, ce ies din fusul sfeşnicului.

34 Iar pe fusul sfeşnicului să fie patru cupe în forma florii de migdal, cu nodurile şi florile lor:

35 Un nod sub două braţe, un alt nod sub alte două braţe şi un al treilea nod sub cele din urmă două braţe, iar în vârful fusului sfeşnicului să fie încă o cupă în forma florii de migdal cu nodul şi floarea ei.

36 Nodurile şi ramurile acestea să fie dintr-o bucată cu sfeşnicul. El trebuie să fie lucrat tot cu ciocanul, dintr-o singură bucată de aur curat.

37 Să-i faci şapte candele şi să pui în el candelele acestea, ca să lumineze latura din faţa lui.

38 Să-i faci mucări şi tăviţe de aur curat.

39 Dintr-un talant de aur curat să se facă toate obiectele acestea.

40 Vezi să faci acestea toate după modelul ce ţi s-a arătat în munte».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.