×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Ieşirea (a doua carte a lui Moise)

Capitolul 17

Apă din piatră.

1 După aceea a plecat la drum toată obştea fiilor lui Israel din pustia Sin, după porunca Domnului, şi a tăbărât la Rafidim, unde poporul nu avea apă de băut.

2 Şi poporul căuta ceartă lui Moise, zicând: «Dă-ne apă să bem!» Iar Moise le-a zis: «De ce mă bănuiţi şi de ce ispitiţi pe Domnul?»

3 Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise şi zicea: «Ce este aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noştri şi turmele noastre?»

4 Iar Moise a strigat către Domnul şi a zis: «Ce să fac cu poporul acesta? Căci puţin lipseşte ca să mă ucidă cu pietre».

5 Zis-a Domnul către Moise: «Treci pe dinaintea poporului acestuia, dar ia cu tine câţiva din bătrânii lui Israel; ia în mână şi toiagul cu care ai lovit Nilul şi du-te.

6 Iată Eu voi sta înaintea ta acolo la stânca din Horeb, iar tu vei lovi în stâncă şi va curge din ea apă şi va bea poporul». Şi a făcut Moise aşa înaintea bătrânilor lui Israel.

7 De aceea s-a pus locului aceluia numele: Masa şi Meriba, pentru că acolo cârtiseră fiii lui Israel şi pentru că ispitiseră pe Domnul, zicând: «Este, oare, Domnul în mijlocul nostru sau nu?»

8 Atunci au venit Amaleciţii să se bată cu Israeliţii la Rafidim.

9 Iar Moise a zis către Iosua: «Alege-ţi bărbaţi voinici şi du-te de te luptă cu Amaleciţii! Iar eu mă voi sui mâine în vârful muntelui şi toiagul lui Dumnezeu va fi în mâna mea».

10 A făcut deci Iosua cum îi zisese Moise şi s-a dus să bată pe Amaleciţi; iar Moise cu Aaron şi Or s-au suit în vârful muntelui.

11 Când îşi ridica Moise mâinile, biruia Israel; iar când îşi lăsa el mâinile, biruiau Amaleciţii.

12 Dar obosind mâinile lui Moise, au luat o piatră şi au pus-o lângă el şi a şezut Moise pe piatră; iar Aaron şi Or îi sprijineau mâinile, unul de o parte şi altul de altă parte. Şi au stat mâinile lui ridicate până la asfinţitul soarelui.

13 Şi a zdrobit Iosua pe Amalec şi tot poporul lui cu ascuţişul sabiei.

14 Atunci a zis Domnul către Moise: «Scrie acestea în carte spre pomenire şi spune lui Iosua că voi şterge cu totul pomenirea lui Amalec de sub cer!»

15 Atunci a făcut Moise un jertfelnic Domnului şi i-a pus numele: «Domnul este scăparea mea!»

16 Căci zicea: «Pentru că mi-au fost mâinile ridicate spre scaunul Domnului, de aceea va bate Domnul pe Amalec din neam în neam!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.