×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 96

Al lui David.

1 Domnul împărăţeşte! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe.

2 Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui.

3 Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui.

4 Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-a cutremurat pământul.

5 Munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot pământul.

6 Vestit-au cerurile dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele slava Lui.

7 Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor.

8 Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui; auzit-a şi s-a veselit Sionul

9 Şi s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecăţile Tale, Doamne.

10 Că Tu eşti Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toţi dumnezeii.

11 Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul; Domnul păzeşte sufletele cuvioşilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.

12 Lumină a răsărit dreptului şi celor drepţi cu inima, veselie.

13 Veseliţi-vă, drepţilor, în Domnul şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.