×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 94

Al lui David.

1 Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.

2 Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui,

3 Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.

4 Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt.

5 Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit.

6 Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.

7 Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui.

8 O, de I-aţi auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre,

9 Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,

10 Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.

11 Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: «Pururea rătăcesc cu inima».

12 Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: «Nu vor intra întru odihna Mea».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.