×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 82

Al lui Asaf.

1 Dumnezeule, cine se va asemăna ţie? Să nu taci, nici să Te linişteşti, Dumnezeule!

2 Că iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat capul.

3 Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleşug şi s-au sfătuit împotriva sfinţilor Tăi.

4 Zis-au: «Veniţi să-i pierdem pe ei dintre neamuri şi să nu se mai pomenească numele lui Israel».

5 Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut:

6 Locaşurile Idumeilor şi Ismaelitenii, Moabul şi Agarenii,

7 Gheval şi Amon şi Amalic şi cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir.

8 Că şi Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot.

9 Fă-le lor ca lui Madian şi lui Sisara şi ca lui Iavin, la râul Chişon.

10 Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ.

11 Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate căpeteniile lor, care au zis: «Să moştenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu».

12 Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în faţa vântului,

13 Ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munţii,

14 Aşa alungă-i pe ei, în viforul Tău şi în urgia Ta.

15 Umple feţele lor de ocară şi vor căuta faţa Ta, Doamne.

16 Să se ruşineze şi să se tulbure în veacul veacului şi să fie înfruntaţi şi să piară.

17 Şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur eşti Cel Preaînalt peste tot pământul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.