×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 81

Al lui Asaf.

1 Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca.

2 Până când veţi judeca cu nedreptate şi la feţele păcătoşilor veţi căuta?

3 Judecaţi drept pe orfan şi pe sărac şi faceţi dreptate celui smerit, celui sărman.

4 Mântuiţi pe cel sărman şi pe cel sărac; din mâna păcătosului, izbăviţi-i.

5 Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă; stricase-vor toate rânduielile pământului.

6 Eu am zis: «Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt».

7 Dar voi ca nişte oameni muriţi şi ca unul din căpetenii cădeţi.

8 Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale Tale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.