×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 80

Al lui Asaf.

1 Bucuraţi-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru; strigaţi Dumnezeului lui Iacob!

2 Cântaţi psalmi şi bateţi din timpane; cântaţi dulce din psaltire şi din alăută!

3 Sunaţi din trâmbiţă, la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre!

4 Că poruncă pentru Israel este şi orânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif, când a ieşit din pământul Egiptului, şi a auzit limba pe care n-o ştia:

5 «Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coşuri.

6 Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii şi te-am cercat la apa certării.

7 Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ţie, Israele: De Mă vei asculta pe Mine,

8 Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin,

9 Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura şi o voi umple pe ea.

10 Dar n-a ascultat poporul Meu glasul Meu şi Israel n-a căutat la Mine.

11 Şi i-am lăsat să umble după dorinţele inimilor lor şi au mers după cugetele lor.

12 De M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele,

13 I-aş fi supus de tot pe vrăjmaşii lor şi aş fi pus mâna Mea pe asupritorii lor.

14 Vrăjmaşii Domnului L-au minţit pe El, dar le va veni timpul lor, în veac.

15 Că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales şi cu miere din stâncă i-a săturat pe ei».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.