×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 75

Al lui Asaf.

1 Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui.

2 Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui şi locaşul Lui în Sion.

3 Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma şi sabia şi războiul.

4 Tu luminezi minunat din munţii cei veşnici.

5 Tulburatu-s-au toţi cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit mâinile.

6 De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreţii pe cai.

7 Tu înfricoşător eşti şi cine va sta împotriva mâniei Tale?

8 Din cer ai făcut să se audă judecată; pământul s-a temut şi s-a liniştit,

9 Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu, ca să mântuiască pe toţi blânzii pământului.

10 Că gândul omului Te va lăuda şi amintirea gândului Te va prăznui.

11 Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru. Toţi cei dimprejurul Lui vor aduce daruri

12 Celui înfricoşător şi Celui ce ia duhurile căpeteniilor, Celui înfricoşător împăraţilor pământului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.