×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 63

Al lui David.

1 Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când mă rog Ţie; de la frica vrăjmaşului scoate sufletul meu.

2 Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulţimea celor ce lucrează fărădelege,

3 Care şi-au ascuţit ca sabia limbile lor şi ca nişte săgeţi aruncă vorbele lor veninoase ca să săgeteze din ascunzişuri pe cel nevinovat.

4 Fără de veste îl vor săgeta pe el şi nu se vor teme. Întăritu-s-au în gânduri rele.

5 Grăit-au ca să ascundă curse; spus-au: «Cine ne va vedea pe noi?»

6 Iscodit-au fărădelegi şi au pierit când le iscodeau,

7 Ca să pătrundă înlăuntrul omului şi în adâncimea inimii lui.

8 Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata şi fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor.

9 Tulburatu-s-au toţi cei ce i-au văzut pe ei; şi s-a temut tot omul.

10 Şi au vestit lucrurile lui Dumnezeu şi faptele Lui le-au înţeles.

11 Veseli-se-va cel drept de Domnul şi va nădăjdui în El şi se vor lăuda toţi cei drepţi la inimă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.