×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 60

Al lui David.

1 Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea!

2 De la marginile pământului către Tine am strigat; când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălţat.

3 Povăţuitu-m-ai, că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în faţa vrăjmaşului.

4 Locui-voi în locaşul Tău în veci; acoperi-mă-voi cu acoperământul aripilor Tale,

5 Că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele; dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău.

6 Zile la zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam.

7 Rămâne-va în veac înaintea lui Dumnezeu; mila şi adevărul va păzi.

8 Aşa voi cânta numelui Tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduinţele mele zi de zi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.