×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 59

Al lui David.

1 Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi şi ne-ai doborât; mâniatu-Te-ai şi Te-ai milostivit spre noi.

2 Cutremurat-ai pământul şi l-ai tulburat pe el; vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat.

3 Arătat-ai poporului Tău asprime, adăpatu-ne-ai pe noi cu vinul umilinţei.

4 Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la faţa arcului;

5 Ca să se izbăvească cei iubiţi ai Tăi. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi.

6 Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Său: «Bucura-Mă-voi şi voi împărţi Sichemul şi valea Sucot o voi măsura.

7 Al Meu este Galaadul şi al Meu este Manase şi Efraim, tăria capului Meu,

8 Iuda împăratul Meu; Moab vasul nădejdii Mele.

9 Spre Idumeea voi întinde încălţămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus».

10 Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până la Idumeea?

11 Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi Dumnezeule, cu oştirile noastre?

12 Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz, că deşartă este izbăvirea de la om.

13 Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.