×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 58

Al lui David.

1 Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva mea, izbăveşte-mă.

2 Izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii vărsărilor de sânge mă izbăveşte.

3 Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari.

4 Nici fărădelegea şi nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat şi m-am îndreptat spre Tine;

5 Scoală-Te, întru întâmpinarea mea şi vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel,

6 Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostiveşti de toţi cei ce lucrează fărădelegea.

7 Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea.

8 Iată, vor striga cu gura lor şi sabie în buzele lor, că cine i-a auzit?

9 Şi Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile.

10 Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina;

11 Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea duşmanilor mei.

12 Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta;

13 Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne.

14 Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor şi de blestemul şi minciuna lor se va duce vestea.

15 Nimiceşte-i, întru mânia Ta nimiceşte-i, ca să nu mai fie!

16 Şi vor cunoaşte că Dumnezeu stăpâneşte pe Iacob şi marginile pământului.

17 Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea.

18 Ei se vor risipi să mănânce; iar de nu se vor sătura, vor murmura.

19 Iar eu voi lăuda puterea Ta şi mă voi bucura dimineaţa de mila Ta.

20 Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu.

21 Ajutorul meu eşti, ţie-Ţi voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, mila mea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.