×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 57

Al lui David.

1 De grăiţi într-adevăr dreptate, drept judecaţi, fii ai oamenilor.

2 Pentru că în inimă fărădelege lucraţi pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc.

3 Înstrăinatu-s-au păcătoşii de la naştere, rătăcit-au din pântece, grăit-au minciuni.

4 Mânia lor după asemănarea şarpelui, ca a unei vipere surde, care-şi astupă urechile ei,

5 Care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjeşte cu iscusinţă.

6 Dumnezeu va zdrobi dinţii lor în gura lor; măselele leilor le-a sfărâmat Domnul.

7 De nimic se vor face, ca apa care trece; întinde-va arcul Său până ce vor slăbi.

8 Ca ceara ce se topeşte vor fi nimiciţi; a căzut foc peste ei şi n-au văzut soarele.

9 Înainte ca spinii voştri să se aprindă, ca pe nişte vii întru mânie îi va înghiţi pe ei.

10 Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioşilor; mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului.

11 Şi va zice omul: «Da, este răsplată pentru cel drept! Da, este Dumnezeu Care îi judecă pe ei în viaţă!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.