×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 37

Al lui David.

1 Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.

2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta.

3 Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele.

4 Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine.

5 Împuţitu-s-au şi au putrezit rănile mele, de la faţa nebuniei mele.

6 Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam.

7 Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu.

8 Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele.

9 Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.

10 Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi aceasta nu este cu mine.

11 Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.

12 Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau.

13 Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa.

14 Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări.

15 Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu,

16 Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit.

17 Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea.

18 Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu;

19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.

20 Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau, că urmam bunătatea.

21 Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine;

22 Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.