×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 32

Al lui David, la Evrei fără titlu.

1 Bucuraţi-vă, drepţilor; celor drepţi li se cuvine laudă.

2 Lăudaţi pe Domnul în alăută, în psaltire cu zece strune cântaţi-I Lui.

3 Cântaţi-I Lui cântare nouă, cântaţi-I frumos, cu strigăt de bucurie.

4 Că drept este cuvântul Domnului şi toate lucrurile Lui întru credinţă.

5 Iubeşte milostenia şi judecata, Domnul; de mila Domnului plin este pământul.

6 Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit şi cu duhul gurii Lui toată puterea lor.

7 Adunat-a ca într-un burduf apele mării, pus-a în vistierii adâncurile.

8 Să se teamă de Domnul tot pământul şi de El să se cutremure toţi locuitorii lumii.

9 Că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.

10 Domnul risipeşte sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor şi defaimă sfaturile căpeteniilor.

11 Iar sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui, din neam în neam.

12 Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moştenire Lui.

13 Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toţi fiii oamenilor.

14 Din locaşul Său, cel gata, privit-a spre toţi cei ce locuiesc pământul.

15 Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor.

16 Nu se mântuieşte împăratul cu oştire multă şi uriaşul nu se va mântui cu mulţimea tăriei lui.

17 Mincinos este calul spre scăpare şi cu mulţimea puterii lui nu te va izbăvi.

18 Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de Dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui. Ca să izbăvească de moarte sufletele lor şi să-i hrănească pe ei în foamete.

19 Şi sufletul nostru aşteaptă pe Domnul, că ajutorul şi apărătorul nostru este.

20 Că în El se va veseli inima noastră şi în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit.

21 Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.