×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 28

Al lui David.

1 Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului mieii oilor, aduceţi Domnului slavă şi cinste;

2 Aduceţi Domnului slavă numelui Său; închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.

3 Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; Domnul peste ape multe.

4 Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuviinţă;

5 Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii şi va zdrobi Domnul cedrii Libanului;

6 El face să sară Libanul ca un viţel; iar Ermonul ca un pui de gazelă.

7 Glasul Domnului, cel ce varsă para focului.

8 Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul Cadeşului.

9 Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii şi în locaşul Lui, fiecare va spune: Slavă!

10 Domnul va împărăţi peste potop şi va şedea Domnul Împărat în veac.

11 Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.