×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 23

Al lui David.

1 Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea.

2 Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el.

3 Cine se va sui în muntele Domnului Şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui?

4 Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-a jurat cu vicleşug aproapelui său.

5 Acesta va lua binecuvântare de la Domnul şi milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său.

6 Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob.

7 Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei.

8 Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război.

9 Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei.

10 Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.