×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 2

Al lui David.

1 Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni?

2 S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său, zicând:

3 «Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor».

4 Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei!

5 Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;

6 Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului.

7 Domnul a zis către Mine: «Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!

8 Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile pământului.

9 Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!»

10 Şi acum împăraţi înţelegeţi! Învăţaţi-vă toţi, care judecaţi pământul!

11 Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur.

12 Luaţi învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul şi să pieriţi din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.