×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 118

Aliluia.

1 Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului.

2 Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor,

3 Că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea.

4 Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte.

5 O, de s-ar îndrepta căile mele, ca să păzesc poruncile Tale!

6 Atunci nu mă voi ruşina când voi căuta spre toate poruncile Tale.

7 Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale.

8 Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârşit.

9 Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale.

10 Cu toată inima Te-am căutat pe Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale.

11 În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc ţie.

12 Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.

13 Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale.

14 În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăţia.

15 La poruncile Tale voi cugeta şi voi cunoaşte căile Tale.

16 La îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele Tale.

17 Răsplăteşte robului Tău! Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale.

18 Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta.

19 Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale.

20 Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale, în toată vremea.

21 Certat-ai pe cai mândri; blestemaţi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale.

22 Ia de la mine ocara şi defăimarea, că mărturiile Tale am păzit.

23 Pentru că au şezut căpeteniile şi pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cugeta la îndreptările Tale.

24 Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările Tale, sfatul meu.

25 Lipitu-s-a de pământ sufletul meu; viază-mă, după cuvântul Tău.

26 Vestit-am căile mele şi m-ai auzit; învaţă-mă îndreptările Tale.

27 Fă să înţeleg calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale.

28 Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; întăreşte-mă întru cuvintele Tale.

29 Depărtează de la mine calea nedreptăţii şi cu legea Ta mă miluieşte.

30 Calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat.

31 Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, să nu mă ruşinezi.

32 Pe calea poruncilor Tale am alergat când ai lărgit inima mea.

33 Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor Tale şi o voi păzi pururea.

34 Înţelepţeşte-mă şi voi căuta legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea.

35 Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit.

36 Pleacă inima mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie.

37 Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea; în calea Ta viază-mă.

38 Împlineşte robului Tău cuvântul Tău, care este pentru cei ce se tem de Tine.

39 Îndepărtează ocara, de care mă tem, căci judecăţile Tale sunt bune.

40 Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta viază-mă.

41 Să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după cuvântul Tău,

42 Şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele Tale.

43 Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului, până în sfârşit, că întru judecăţile Tale am nădăjduit,

44 Şi voi păzi legea Ta pururea, în veac şi în veacul veacului.

45 Am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat.

46 Am vorbit despre mărturiile Tale, înaintea împăraţilor, şi nu m-am ruşinat.

47 Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte.

48 Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit şi am cugetat la îndreptările Tale.

49 Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat nădejde.

50 Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, că cuvântul Tău m-a viat.

51 Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut.

52 Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat.

53 Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc legea Ta.

54 Cântate erau de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele.

55 Adusu-mi-am aminte de numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta.

56 Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările Tale am căutat.

57 Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc legea Ta.

58 Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima mea, miluieşte-mă după cuvântul Tău.

59 Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale.

60 Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale.

61 Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat.

62 La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine, pentru judecăţile dreptăţii Tale.

63 Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale.

64 De mila Ta, Doamne, este plin pământul; îndreptările Tale mă învaţă.

65 Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău.

66 Învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Tale am crezut.

67 Mai înainte de a fi umilit, am greşit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit.

68 Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale.

69 Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale.

70 Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat.

71 Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale.

72 Bună-mi este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de comori de aur şi argint.

73 Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale.

74 Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor veseli, că în cuvintele Tale am nădăjduit.

75 Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit.

76 Facă-se dar, mila Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău, către robul Tău.

77 Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este.

78 Să se ruşineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptăţit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale.

79 Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale.

80 Să fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu mă ruşinez.

81 Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am nădăjduit.

82 Sfârşitu-s-au ochii mei după cuvântul Tău, zicând: «Când mă vei mângâia?»

83 Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările Tale nu le-am uitat.

84 Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc?

85 Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne.

86 Toate poruncile Tale sunt adevăr; pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă!

87 Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale.

88 După mila Ta viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii mele.

89 În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer;

90 În neam şi în neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne.

91 După rânduiala Ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ţie.

92 De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit întru necazul meu.

93 În veac nu voi uita îndreptările Tale, că într-însele m-ai viat, Doamne.

94 Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat.

95 Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Mărturiile Tale am priceput.

96 La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit.

97 Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este.

98 Mai mult decât pe vrăjmaşii mei mai înţelepţit cu porunca Ta, că în veac a mea este.

99 Mai mult decât învăţătorii mei am priceput, că la mărturiile Tale gândirea mea este.

100 Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat.

101 De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Tale.

102 De la judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege.

103 Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea!

104 Din poruncile Tale m-am făcut priceput; pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii.

105 Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele.

106 Juratu-m-am şi m-am hotărât să păzesc judecăţile dreptăţii Tale.

107 Umilit am fost până în sfârşit: Doamne, viază-mă, după cuvântul Tău.

108 Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă.

109 Sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi legea Ta n-am uitat.

110 Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit.

111 Moştenit-am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele.

112 Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire.

113 Pe călcătorii de lege am urât şi legea Ta am iubit.

114 Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit.

115 Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile Dumnezeului meu.

116 Apără-mă, după cuvântul Tău, şi mă viază şi să nu-mi dai de ruşine aşteptarea mea.

117 Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale, pururea.

118 Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor.

119 Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile Tale, pururea.

120 Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut.

121 Făcut-am judecată şi dreptate; nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate.

122 Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri.

123 Sfârşitu-s-au ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvântul dreptăţii Tale.

124 Fă cu robul Tău, după mila Ta, şi îndreptările Tale mă învaţă.

125 Robul Tău sunt eu; înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale.

126 Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea Ta.

127 Pentru aceasta am iubit poruncile Tale, mai mult decât aurul şi topazul.

128 Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât.

129 Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu.

130 Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci.

131 Gura mea am deschis şi am aflat, că de poruncile Tale am dorit.

132 Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, fală de cei ce iubesc numele Tău.

133 Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege.

134 Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale.

135 Faţa Ta arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale.

136 Izvoare de apă s-au coborât din ochii mei, pentru că n-am păzit legea Ta.

137 Drept eşti, Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale.

138 Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale şi cu tot adevărul.

139 Topitu-m-a râvna casei Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei.

140 Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el.

141 Tânăr sunt eu şi defăimat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat.

142 Dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta adevărul.

143 Necazuri şi nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea.

144 Drepte sunt mărturiile Tale, în veac; înţelepţeşte-mă şi voi fi viu.

145 Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă, Doamne! Îndreptările Tale voi căuta.

146 Strigat-am către Tine, mântuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile Tale.

147 Din zori m-am sculat şi am strigat; întru cuvintele Tale am nădăjduit.

148 Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, ca să cuget la cuvintele Tale.

149 Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta; după judecata Ta mă viază.

150 Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc cu fărădelege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat.

151 Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.

152 Din început am cunoscut, din mărturiile Tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele.

153 Vezi smerenia mea şi mă scoate, că legea Ta n-am uitat.

154 Judecă pricina mea şi mă izbăveşte; după cuvântul Tău, fă-mă viu.

155 Departe de păcătoşi este mântuirea, că îndreptările Tale n-au căutat.

156 Îndurările Tale multe sunt Doamne; după judecata Ta mă viază.

157 Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut.

158 Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă sfârşeam, că n-au păzit cuvintele Tale.

159 Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne; întru mila Ta mă viază.

160 Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale.

161 Căpeteniile m-au prigonit în zadar; iar de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima mea.

162 Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare.

163 Nedreptatea am urât şi am dispreţuit, iar legea Ta am iubit.

164 De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale.

165 Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc.

166 Aşteptat-am mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit.

167 Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale şi le-a iubit foarte.

168 Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne.

169 Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă înţelepţeşte.

170 Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă izbăveşte.

171 Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învăţat îndreptările Tale.

172 Rosti-va limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte.

173 Mâna Ta să mă izbăvească, că poruncile Tale am ales.

174 Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, şi legea Ta cugetarea mea este.

175 Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie.

176 Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.