×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 111

Scris pe vremea lui Neemia.

1 Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte.

2 Puternică va fi pe pământ seminţia Lui; neamul drepţilor se va binecuvânta.

3 Slavă şi bogăţie în casa lui şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului.

4 Răsărit-a în întuneric lumină drepţilor, Cel milostiv, îndurat şi drept.

5 Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti.

6 Întru pomenire veşnică va fi dreptul; de vorbire de rău nu se va teme.

7 Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul; întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să dispreţuiască pe vrăjmaşii săi.

8 Risipit-a, dat-a săracilor; dreptatea lui rămâne în veacul veacului.

9 Puterea lui se va înălţa întru slavă.

10 Păcătosul va vedea şi se va mânia, va scrâşni din dinţi şi se va topi. Pofta păcătoşilor va pieri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.