×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 109

Al lui David.

1 Zis-a Domnul Domnului Meu: «Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale».

2 Toiagul puterii Tale ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: «Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi.

3 Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut».

4 Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: «Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec».

5 Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi.

6 Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe pământ.

7 Din pârâu pe cale va bea; pentru aceasta va înălţa capul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.