×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 107

Al lui David.

1 Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea; cânta-voi şi voi lăuda întru inima mea.

2 Deşteaptă-te slava mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa.

3 Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ţie între neamuri,

4 Că mai mare decât cerurile este mila Ta şi până la nori adevărul Tău.

5 Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta, ca să se izbăvească cei plăcuţi ai Tăi.

6 Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Lui:

7 Înălţa-Mă-voi şi voi împărţi Sichemul şi Valea Sucot o voi măsura.

8 Al Meu este Galaad şi al Meu este Manase şi Efraim sprijinul capului Meu,

9 Iuda, legiuitorul Meu; Moab, vas al spălării Mele;

10 Spre Idumeea voi arunca încălţămintea Mea. Mie cei de alt neam Mi s-au supus».

11 Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până în Idumeea?

12 Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

13 Dă-ne nouă ajutor, ca să ieşim din necaz, că deşartă este izbăvirea cea de la oameni.

14 Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe vrăjmaşii noştri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.