×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 102

Al lui David.

1 Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.

2 Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.

3 Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;

4 Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;

5 Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.

6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.

7 Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.

8 Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.

9 Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.

10 Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,

11 Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.

12 Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.

13 În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;

14 Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.

15 Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.

16 Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.

17 Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,

18 Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui

19 Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.

20 Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.

21 Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.

22 Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.