×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Psalmii

Capitolul 100

Al lui David.

1 Mila şi judecata Ta voi cânta ţie, Doamne.

2 Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine?

3 Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea.

4 N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urât.

5 Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut.

6 Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit.

7 Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mâncat.

8 Ochii mei sunt peste credincioşii pământului, ca să şadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea.

9 Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei.

10 În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.