×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Cartea lui Iov

Capitolul 25

Înaintea lui Dumnezeu toţi oamenii sunt păcătoşi.

1 Atunci Bildad din Şuah a început să vorbească şi a zis:

2 «A Lui este stăpânirea, a Lui este puterea înfricoşătoare! Şi El sălăşluieşte pacea în locurile preaînalte.

3 Cine poate să numere oştile Sale? Şi peste cine nu se ridică paza Lui?

4 Cum ar putea un om să fie fără de prihană înaintea lui Dumnezeu, sau cum ar putea să fie curat cel ce se naşte din femeie?

5 Iată nici luna nu străluceşte destul în ochii Lui şi nici stelele nu sunt de tot curate, pentru El!

6 Cu cât mai puţin omul, care nu este decât putreziciune, cu atât mai puţin născutul din om, care nu este decât un vierme!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.