×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Cartea întâi Paralipomena (sau cartea întâi a cronicilor)

Capitolul 14

Femeile şi fiii lui David. Biruinţa lui David asupra Filistenilor.

1 În vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David şi lemne de cedru şi pietrari şi dulgheri, ca să-i ridice casa.

2 Când a aflat David că l-a întărit Domnul rege peste Israel, că domnia lui a fost înălţată sus pentru poporul său Israel,

3 Şi-a luat încă alte femei din Ierusalim şi i s-au mai născut lui David fii şi fiice.

4 Iată numele celor ce i s-au născut în Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan şi Solomon;

5 Ibhar, Elişua şi Elifelet;

6 Nogah, Nefeg şi Iafia;

7 Elişama, Beeliada şi Elifelet.

8 Auzind însă Filistenii că David a fost uns rege peste tot Israelul, s-au ridicat ei toţi să caute pe David. Şi auzind David de aceasta, a ieşit înaintea lor.

9 Iar Filistenii au venit şi s-au aşezat în valea Refaim.

10 Atunci a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: «Să merg eu oare contra Filistenilor şi-i vei da Tu în mâna mea?» Şi Domnul i-a răspuns: «Mergi, că îi voi da în mâna ta!»

11 Şi s-au dus ei în Baal-Peraţim şi acolo i-a lovit David; apoi David a zis: «Dumnezeu a zdrobit pe vrăjmaşi cu mâna mea, ca pe o surpătură de apă». De aceea au şi dat văii aceleia numele de Baal-Peraţim.

12 Filistenii şi-au lăsat acolo zeii, iar David i-a adunat şi i-a ars cu foc.

13 Şi au venit iarăşi Filistenii şi au tăbărât în vale.

14 Iar David a întrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: «Nu te duce de-a dreptul asupra lor; abate-te de la ei şi te du asupra lor pe la dumbrava duzilor;

15 Şi când vei auzi zgomot ca de paşi prin vârful duzilor, atunci să intri în luptă, căci a ieşit Dumnezeu înaintea ta, ca să bată tabăra Filistenilor».

16 Şi a făcut David cum îi poruncise Dumnezeu; şi a lovit tabăra Filistenilor de la Ghibeon până la Ghezer.

17 Atunci a răsunat numele lui David prin toate ţările dimprejur şi l-a făcut Domnul înfricoşător pentru toate popoarele vecine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.