×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Cartea a patra a regilor

Capitolul 1

Boala lui Ohozia. Râvna lui Ilie.

1 După moartea lui Ahab, Moabul s-a răzvrătit împotriva lui Israel.

2 Iar Ohozia, căzând printre gratiile foişorului său cel din Samaria, s-a îmbolnăvit şi a trimis soli şi le-a zis: «Duceţi-vă şi întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului: Mă voi însănătoşi eu oare din boala aceasta?» şi aceştia s-au dus să întrebe.

3 Atunci îngerul Domnului a zis către Ilie Tesviteanul: «Scoală şi ieşi înaintea trimişilor regelui Samariei şi le spune: Au doară în Israel nu este Dumnezeu, de vă duceţi să întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?

4 De aceea aşa zice Domnul: Din patul în care te-ai suit, nu te vei mai coborî, ci vei muri». Şi s-a dus Ilie şi le-a spus.

5 Atunci s-au întors solii la Ohozia şi acesta le-a zis: «De ce v-aţi întors?»

6 Iar ei i-au răspuns: «Ne-a ieşit înainte un om şi ne-a zis: Întoarceţi-vă şi vă duceţi la regele care v-a trimis şi-i spuneţi: Aşa zice Domnul: Au doar nu este în Israel Dumnezeu, de trimiţi să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai coborî din patul în care te-ai suit, ci vei muri».

7 Iar regele le-a zis: «Ce înfăţişare avea omul acela care v-a ieşit înainte şi v-a grăit cuvintele acestea?»

8 Şi ei i-au răspuns: «Omul acela este păros peste tot şi încins peste mijloc cu o cingătoare de curea». A zis regele: «Acela este Ilie Tesviteanul».

9 Atunci regele a trimis la el o căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci ai lui; şi acesta a venit la el, când Ilie sta pe vârful muntelui şi i-a zis: «Omul lui Dumnezeu, regele îţi zice: «Coboară-te!»

10 Iar Ilie a răspuns: «De sunt omul lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să te ardă pe tine şi pe cei cincizeci ai tăi!» Şi s-a coborât foc din cer şi l-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci ai lui.

11 Apoi a trimis regele la el altă căpetenie cu alţi cincizeci. Acesta i-a zis: «Omul lui Dumnezeu, aşa a zis regele: Coboară-te degrabă!»

12 Şi răspunzând, Ilie i-a zis: «De sunt omul lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să te ardă pe tine şi pe cei cincizeci ai tăi!» şi s-a coborât focul lui Dumnezeu din cer şi l-a ars pe el şi pe cei cincizeci ai lui.

13 Şi a mai trimis regele a treia oară o căpetenie cu cincizeci. Dar a treia căpetenie, venind şi căzând în genunchi înaintea lui Ilie, l-a rugat, zicând: «Omul lui Dumnezeu, să nu fie trecut cu vederea de ochii tăi sufletul meu şi sufletul acestor cincizeci de robi ai tăi!

14 Iată s-a coborât foc din cer şi a mistuit pe cele două căpetenii peste cincizeci şi pe oamenii lor; acum însă să nu fie sufletul meu trecut cu vederea de ochii tăi!»

15 Atunci îngerul Domnului a zis către Ilie: «Du-te cu el şi nu te teme de el!» Şi s-a sculat Ilie şi s-a dus cu el la rege.

16 Şi a zis către el: «Aşa zice Domnul: De vreme ce tu ai trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca şi cum în Israel n-ar fi Dumnezeu, ca să-I ceri cuvântul, de aceea din patul în care te-ai suit nu te vei mai coborî, ci vei muri».

17 Şi apoi a murit Ohozia, după cuvântul Domnului pe care l-a rostit Ilie. Şi în locul lui s-a făcut rege Ioram, fratele lui Ohozia, în anul al doilea al lui Ioram, fiul lui Iosafat, regele Iudei, căci Ohozia nu avea fecior.

18 Celelalte fapte pe care le-a făcut Ohozia sunt scrise în cartea cronicilor regilor lui Israel.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.