×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Cartea a doua a regilor

Capitolul 18

Moartea lui Abesalom.

1 Atunci a numărat David pe oamenii care erau cu el şi a pus căpetenii peste sute şi căpetenii peste mii.

2 Şi a trimis David pe oamenii săi: a treia parte sub comanda lui Ioab, a treia parte sub comanda lui Abişai, fiul Ţeruiei, fratele lui Ioab, şi a treia parte sub comanda lui Itai Gateul. Şi a zis regele către oameni: «Şi eu însumi voi merge cu voi».

3 «Să nu mergi; i-au zis oamenii, că noi chiar de vom fugi, nu se va tine seamă de aceasta; şi chiar de ar muri jumătate din noi, de asemenea nu se va ţine seamă; iar tu singur eşti cât noi, zece mii. Deci pentru noi este mai bine ca tu să ne dai ajutor din cetate!»

4 «Ce vi se pare că este bine, a răspuns regele, aceea voi face». Atunci a stat regele la poartă şi a ieşit tot poporul rânduit pe sute şi pe mii.

5 Apoi regele a dat poruncă lui Ioab, lui Abişai şi lui Itai şi le-a zis: «Să-mi cruţaţi pe băiatul Abesalom!» Şi tot poporul a auzit cum a poruncit regele tuturor căpeteniilor pentru Abesalom.

6 Au ieşit deci oamenii la câmp în întâmpinarea Israeliţilor, şi s-a dat bătălia în pădurea lui Efraim.

7 Acolo a fost în ziua aceea bătălie mare; poporul israelit a fost înfrânt de robii lui David, căzând ucişi douăzeci de mii de oameni.

8 Lupta s-a întins în tot ţinutul acela şi pădurea a mâncat în ziua aceea mai mulţi oameni decât a doborât sabia.

9 Când s-a întâlnit Abesalom cu oamenii lui David, era călare pe un catâr. Când catârul a fugit cu el pe sub crăcile unui stejar mare, părul lui Abesalom s-a încurcat în crengile stejarului şi el a rămas spânzurat în văzduh, iar catârul de sub el s-a dus înainte.

10 Atunci cineva a văzut aceasta şi a spus lui Ioab, zicând: «Iată, am văzut pe Abesalom spânzurat de un stejar».

11 «Dacă l-ai văzut, a zis Ioab către omul care-i adusese vestea, de ce nu l-ai doborât acolo, la pământ? ţi-aş fi dat zece sicli de argint şi o cingătoare!»

12 «De mi-ai fi pus în mână şi o mie de sicli de argint, a răspuns acela lui Ioab, nici atunci nu mi-aş fi ridicat mâna asupra fiului regelui, căci în auzul nostru ţi-a poruncit regele ţie şi lui Abişai şi lui Itai şi a zis: «Cruţaţi-mi pe băiatul Abesalom!»

13 Şi dacă eu însumi aş fi făcut altfel cu primejdia vieţii mele, aceasta nu s-ar fi putut ascunde de rege şi tu singur te-ai fi ridicat asupra mea».

14 «N-am la ce să mai zăbovesc cu tine», a zis Ioab. Apoi a luat în mână trei săgeţi şi le-a înfipt în inima lui Abesalom, care era încă viu în crengile stejarului.

15 Apoi au împresurat pe Abesalom zece tineri care duceau armele lui Ioab şi, lovindu-l, l-au ucis.

16 După aceea Ioab a sunat din trâmbiţă şi s-au întors oamenii de la urmărirea lui Israel, căci Ioab a cruţat poporul.

17 Apoi au luat pe Abesalom şi l-au aruncat acolo în pădure într-o groapă adâncă şi au aruncat deasupra lui o grămadă mare de pietre. Iar Israeliţii s-au împrăştiat cu toţii, ducându-se fiecare la casa sa.

18 Abesalom însă îşi făcuse un monument încă de pe când trăia, în Valea Regelui; căci îşi zisese: «Eu n-am fiu, ca să mi se păstreze amintirea!» şi a dat monumentului numele său, aşa că şi astăzi se numeşte el: Monumentul lui Abesalom.

19 Iar Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis către Ioab: «Mă duc să vestesc pe regele că Domnul prin judecata Sa l-a izbăvit din mâinile duşmanilor lui».

20 «Astăzi, a răspuns Ioab, n-ai să fii un bun vestitor. Îl vei vesti în altă zi, iar nu astăzi, căci a murit fiul regelui».

21 «Du-te, a zis apoi Ioab către Huşai, du-te şi spune regelui ceea ce ai văzut». Huşai, închinându-se înaintea lui Ioab, s-a dus numaidecât,

22 Iar Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis stăruitor către Ioab: «Fie ce-o fi, dar eu mă duc cu Huşai». «De ce să te duci, fiul meu? a zis Ioab. Nu duci o veste bună!»

23 «Fie şi aşa, a răspuns Ahimaaţ, dar eu tot mă duc». «Du-te», i-a zis Ioab. Şi a apucat Ahimaaţ la fugă pe un drum mai de-a dreptul şi a întrecut pe Huşai.

24 David şedea atunci între cele două porţi; iar straja se suise pe acoperişul porţii, pe zid, şi, ridicându-şi ochii, a văzut pe cel ce venea şi a strigat şi a zis către rege: «Iată un om vine în fugă».

25 «Dacă este numai unul, a zis regele, atunci ne aduce o veste». Omul însă se apropia din ce în ce mai mult.

26 Atunci straja a mai văzut un om venind în fugă; şi a strigat straja la portar şi a zis: «Iată că mai aleargă un om». «Şi acela este un vestitor», a zis regele. «Eu văd, a zis straja, că mersul omului dinainte seamănă cu mersul lui Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc».

27 «Acesta este om bun, a zis regele, şi vine cu veste bună!»

28 Şi a strigat Ahimaaţ şi a zis către rege: «Pace!» Apoi s-a închinat regelui cu faţa până la pământ şi a zis: «Binecuvântat este Domnul Dumnezeul tău, Care a dat în mâinile noastre pe oamenii care îşi ridicaseră mâinile lor împotriva regelui, stăpânul meu!»

29 «Dar băiatul Abesalom este sănătos?» a întrebat regele. «Am văzut tulburare mare acolo când Ioab, robul regelui, a trimis pe robul tău, a zis Ahimaaţ, dar eu nu ştiu ce era acolo».

30 «Treci şi rămâi aici», a zis regele. Şi Ahimaaţ a trecut şi a stat acolo.

31 Atunci a sosit şi Huşai. Şi Huşai a zis către rege: «Veste bună aduc regelui, stăpânul meu! Domnul ţi-a făcut astăzi dreptate, izbăvindu-te din mâna tuturor celor ce s-au ridicat împotriva ta».

32 «Băiatul Abesalom este oare el sănătos?», a întrebat regele pe Huşai. «Întâmple-se duşmanilor regelui, stăpânul meu, a răspuns Huşai, şi tuturor celor ce au uneltit rele împotriva ta, ce i s-a întâmplat lui!»

33 Atunci regele s-a tulburat şi s-a dus în foişorul de deasupra porţii şi a plâns, iar când se ducea, zicea: «O, fiul meu Abesalom, Abesalom, fiul meu! Mai bine muream eu în locul tău! Abesalom, Abesalom, fiul meu!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.