×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Facerea (întâia carte a lui Moise)

Capitolul 5

Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe.

1 Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.

2 Bărbat şi femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut.

3 Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa şi, după chipul său şi i-a pus numele Set.

4 Zilele pe care le-a trăit Adam după naşterea lui Set au fost şapte sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice.

5 Iar de toate, zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani şi apoi a murit.

6 Set a trăit două sute cinci ani şi i s-a născut Enos.

7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit şapte sute şapte ani, şi i s-au născut fii şi fiice.

8 Iar de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani şi apoi a murit.

9 Enos a trăit o sută nouăzeci de ani şi atunci i s-a născut Cainan.

10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit şapte sute cincisprezece ani şi i s-au născut fii şi fiice.

11 Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani şi apoi a murit.

12 Cainan a trăit o sută şaptezeci de ani şi atunci i s-a născut Maleleil.

13 După naşterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit şapte sute patruzeci de ani şi i s-au născut fii şi fiice.

14 Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani şi apoi a murit.

15 Maleleil a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s-a născut Iared.

16 După naşterea lui Iared, Maleleil a mai trăit şapte sute treizeci de ani şi i s-au născut fii şi fiice.

17 Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani şi apoi a murit.

18 Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi atunci i s-a născut Enoh.

19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice.

20 Iar de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani şi apoi a murit.

21 Enoh a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani, şi atunci i s-a născut Matusalem.

22 Şi a umblat Enoh înaintea lui Dumnezeu, după naşterea lui Matusalem, două sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice.

23 Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.

24 Şi a plăcut Enoh lui Dumnezeu şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu.

25 Matusalem a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi atunci i s-a născut Lameh.

26 După naşterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi i s-au născut fii şi fiice.

27 Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-a trăit, au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani şi apoi a murit.

28 Lameh a trăit o sută optzeci şi opt de ani şi atunci i s-a născut un fiu.

29 Şi i-a pus numele Noe, zicând: «Acesta ne va mângâia în lucrul nostru şi în munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu!»

30 Şi a mai trăit Lameh, după naşterea lui Noe, cinci sute şaizeci şi cinci de ani şi i s-au născut fii şi fiice.

31 Iar de toate, zilele lui Lameh au fost şapte sute cincizeci şi trei de ani şi apoi a murit.

32 Noe era de cinci sute de ani, când i s-au născut trei feciori: Sem, Ham şi Iafet.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.