×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea (a doua carte a lui Moise)

Ieşirea

Capitolul 24

Capitolul 24

Moise se suie a doua oară pe Muntele Sinai.

1 Apoi a zis Dumnezeu iarăşi către Moise: «Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel şi vă închinaţi Domnului de departe.

2 Numai Moise singur să se apropie de Domnul, iar ceilalţi să nu se apropie; poporul de asemenea să nu se suie cu el!»

3 A venit deci Moise şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi legile. Atunci a răspuns tot poporul într-un glas şi a zis: «Toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!»

4 Iar Moise a scris toate cuvintele Domnului. Şi el, sculându-se dis-de-dimineaţă, a zidit jertfelnic sub munte şi a pus doisprezece stâlpi, după cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

5 A trimis apoi tineri dintre fiii lui Israel, de au adus aceştia arderi de tot şi au jertfit viţei, ca jertfă de izbăvire Domnului Dumnezeu.

6 Atunci Moise, luând jumătate din sânge, l-a turnat într-un vas, iar cu cealaltă jumătate de sânge a stropit jertfelnicul.

7 După aceea, luând cartea legământului, a citit în auzul poporului; iar ei au zis: «Toate câte a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!»

8 După aceea, luând Moise sângele, a stropit poporul, zicând: «Acesta este sângele legământului, pe care l-a încheiat Domnul cu voi, după toate cuvintele acestea».

9 Apoi s-a suit Moise şi Aaron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel

10 Şi au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru de safir, curat şi limpede ca seninul cerului.

11 Dar El n-a întins mâna Sa împotriva aleşilor lui Israel, iar ei au văzut pe Dumnezeu, apoi au mâncat şi au băut.

12 Şi a zis Domnul către Moise: «Suie-te la Mine în munte şi fii acolo, că am să-ţi dau table de piatră, legea şi poruncile, pe care le-am scris Eu pentru învăţătura lor!»

13 Atunci, sculându-se Moise împreună cu Iosua, slujitorul său, s-a suit în muntele Domnului;

14 Iar bătrânilor le-a zis: «Rămâneţi aici până ne vom întoarce la voi. Iată Aaron şi Or sunt cu voi; de va avea cineva pricină, să vină la ei».

15 S-a suit deci Moise şi Iosua în munte şi un nor a acoperit muntele.

16 Slava Domnului s-a pogorât pe Muntele Sinai şi l-a acoperit norul şase zile, iar în ziua a şaptea a strigat Domnul pe Moise din mijlocul norului.

17 Chipul slavei Domnului de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel, ca un foc mistuitor.

18 Şi s-a suit Moise pe munte şi a intrat în mijlocul norului; şi a stat Moise pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

Moise se suie a doua oară în muntele Sinai.

1 Iar lui Moise i-a zis: „Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab, Abiuda, precum şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel: ei de departe I se vor închina Domnului. 2 Numai Moise singur se va apropia de Dumnezeu, dar ei nu se vor apropia, iar poporul nu se va sui împreună cu ei”. 3 A venit Moise şi a adus la cunoştinţa poporului toate cuvintele lui Dumnezeu şi toate rânduielile. Iar poporul întreg a răspuns într’un glas: „Toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!” 4 Iar Moise a scris toate cuvintele Domnuluib. Şi sculându-se Moise dis-de-dimineaţă, a zidit jertfelnic sub munte, cu doisprezece stâlpi pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 5 Şi i-a trimis pe tinerii fiilor lui Israel să aducă arderi-de-tot şi să-I jertfească Domnului Dumnezeu viţei ca jertfă de mântuire. 6 Şi luând Moise jumătate din sânge, l-a turnat într’un vas, iar cealaltă jumătate de sânge a vărsat-o peste jertfelnic. 7 Apoi a luat cartea Legământului şi a citit-o în auzul poporului; iar ei au zis: „Toate câte a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!” 8 Şi luând Moise sângele, a stropit poporul, zicând: „Acesta este sângele Legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi, potrivit tuturor acestor cuvinte”c. 9 Şi s’au suit Moise şi Aaron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel 10 şi au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israeld: sub picioarele Lui era ca un aşternut din lespezi de safir, tot atât de curat precum adâncul cerului. 11 Iar dintre aleşii lui Israel nu a pierit nici unul; au fost văzuţi la locul lui Dumnezeu şi au mâncat şi au băute. 12 Şi a zis Domnul către Moise: „Suie-te la Mine în munte şi stai acolo, că am să-ţi dau tablele de piatră: legea şi poruncile pe care Eu le-am scris ca să le pun lorf lege”. 13 Şi sculându-se Moise împreună cu Iosua, apropiatul său, s’au suit în muntele lui Dumnezeu, 14 iar bătrânilor le-a zis: „Aşteptaţi aici în linişte până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron şi Or sunt cu voi; dacă are cineva ceva de judecat, să vină la ei”. 15 S’au suit deci Moise şi Iosua în munte; şi norul a acoperit muntele. 16 Şi slava lui Dumnezeu s’a pogorât pe muntele Sinai, pe care norul l-a acoperit timp de şase zile. Iar în cea de a şaptea zi l-a chemat Domnul pe Moise, din mijlocul norului. 17 Dar chipul slavei Domnului era în ochii fiilor lui Israel ca un foc arzând pe vârful muntelui. 18 Şi a intrat Moise în mijlocul norului şi s’a suit în munte; şi a stat acolo, în munte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.