×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Psalmii

Capitolul 33

Capitolul 33

Al lui David.

1 Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.

2 În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.

3 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.

4 Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.

5 Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.

6 Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.

7 Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.

8 Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.

9 Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.

10 Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.

11 Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;

12 Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug.

13 Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.

14 Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.

15 Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.

16 Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.

17 Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.

18 Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.

19 Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.

20 Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.

21 Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El.

PSALMUL 33 Un psalm al lui David; când şi-a schimbat el înfăţişarea în faţa lui Ahimelec şi i s’a dat drumul şi a plecat*.

1 În toată vremea Îl voi binecuvânta pe Domnul,
lauda Lui pururea în gura mea.

2 Întru Domnul se va lăuda sufletul meu:
audă cei blânzi şi să se veselească.

3 Măriţi-L pe Domnul laolaltă cu mine,
împreună să-I înălţăm numele.

4 Pe Domnul L-am căutat şi El m’a auzit
şi din toate necazurile m’a izbăvit.

5 Apropiaţi-vă de El şi luminaţi-vă
şi feţele voastre nu se vor ruşina.

6 Sărmanul acesta a strigat, iar Domnul l-a auzit
şi din toate necazurile lui l-a mântuit.

7 Îngerul Domnului îşi va pune tabăra împrejurul celor ce se tem de El,
şi El îi va izbăvi.

8 Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnula;
fericit bărbatul care nădăjduieşte întru El.

9 Temeţi-vă de Domnul, voi, toţi sfinţii Lui,
că nimic nu le lipseşte celor ce se tem de Elb.

10 Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit,
dar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

11 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine;
frica Domnului vă voi învăţa.

12 Cine este omul care doreşte viaţă,
care iubeşte să vadă zile bune?:

13 Opreşte-ţi limba de la rău
iar buzele tale să nu grăiască vicleşug;

14 ocoleşte răul şi fă binele,
caută pacea şi mergi pe urmele ei.

15 Ochii Domnului asupra celor drepţi
şi urechile Lui spre rugăciunea lor.

16 Dar faţa Domnului e împotriva celor ce fac rău,
pentru ca pomenirea lor s’o şteargă de pe pământ.

17 Strigat-au drepţii, iar Domnul i-a auzit
şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.

18 Aproape este Domnul de cei cu inima zdrobităc
şi-i va mântui pe cei smeriţi cu duhul.

19 Multe sunt necazurile drepţilor,
dar din ele toate [Domnul] îi va izbăvi.

20 Domnul le păzeşte oasele toate,
nici unul din ele nu va fi zdrobitd.

21 Rea e moartea păcătoşilor
şi vor greşi aceia care-l urăsc pe cel drept.

22 Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi
şi nimeni nu va greşi din toţi cei ce nădăjduiesc într’Însul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.