×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Psalmii

Capitolul 30

Capitolul 30

Al lui David.

1 Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbăveşte-mă şi mă scoate.

2 Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca să mă mântuieşti.

3 Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni.

4 Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apărătorul meu.

5 În mâinile Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului.

6 Urât-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit.

7 Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu

8 Şi nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele.

9 Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea.

10 Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat.

11 La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine.

12 Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca un vas stricat.

13 Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea; ca să ia sufletul meu s-au sfătuit.

14 Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: «Tu eşti Dumnezeul meu!»

15 În mâinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă prigonesc.

16 Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă cu mila Ta!

17 Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să se coboare în iad.

18 Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare.

19 Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor!

20 Ascunde-i-vei pe dânşii cu acoperământul feţei Tale de tulburarea oamenilor.

21 Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor.

22 Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa, în cetate întărită.

23 Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la faţa ochilor Tăi.

24 Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine.

25 Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă.

26 Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul.

PSALMUL 30 Pentru sfârşit: un psalm al lui David, la vreme de năprasnă*.

1 Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat nicicând.
Întru dreptatea Ta izbăveşte-mă şi scapă-măa.

2 Pleacă-Ţi auzul spre mine,
grăbeşte de mă scapă;
fii mie Dumnezeu ocrotitor
şi casă de scăpareb spre mântuirea mea.

3 Că Tu eşti puterea mea şi scăparea mea
şi de dragul numelui Tău mă vei călăuzi şi mă vei hrăni.

4 Tu mă vei scoate din cursa aceasta pe care-au ascuns-o pentru mine,
că Tu eşti ocrotitorul meu.

5 În mâinile Tale îmi voi pune duhulc;
Tu m’ai mântuit, Doamne, Dumnezeul adevărului.

6 Urâtu-i-ai pe cei ce ţin la zădărnicii deşarted,
dar eu în Domnul am nădăjduit.

7 Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta,
că Tu ai căutat spre smerenia mea,
mântuit-ai din nevoi sufletul meu

8 şi nu m’ai lăsat în mâinile vrăjmaşului,
la loc larg mi-ai aşezat picioarele.

9 Miluieşte-mă, Dumnezeule, că sunt în necaz;
ochiul îmi e tulburat de supărare,
şi tot astfel sufletul şi inima mea.

10 Că’ntru dureri mi se cheltuie viaţa
şi’ntru suspine anii mei;
tăria mea s’a slăbit în sărăcie
şi oasele mele s’au tulburat.

11 Tuturor vrăjmaşilor mei m’am făcut de ocară,
mai mult, şi vecinilor mei
şi frică cunoscuţilor mei,
iar cei ce mă vedeau pe-afară fugeau de mine.

12 Uitat am fost de la inimă ca un mort,
ajuns-am ca un vas netrebnic.

13 Că am auzit cârtirea multora din cei ce locuiesc în preajmă,
când se adunau laolaltă împotriva mea
sfătuindu-se să-mi ia sufletul.

14 Dar eu în Tine am nădăjduit, Doamne;
zis-am: „Tu eşti Dumnezeul meu”.

15 Vremile mele sunt în mâinile Tale;
izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei
şi de cei ce mă prigonesc.

16 Arată faţa Ta peste robul Tău,
întru mila Ta mântuieşte-mă.

17 Doamne, să nu fiu ruşinat că Te-am chemat pe Tine;
necredincioşii să se ruşineze, pogoare-se la iad!

18 Mute să se facă buzele cele viclene,
care’mpotriva celui drept grăiesc nelegiuire
cu mândrie şi defăimare.

19 Cât e de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne,
pe care ai pus-o deoparte pentru cei ce se tem de Tine,
pe care ai vădit-o celor ce nădăjduiesc în Tine
înaintea fiilor oamenilor.

20 De tulburarea oamenilor îi vei ascunde întru ascunsul feţei Talee,
de tăgada limbilor în cortul Tău îi vei acoperi.

21 Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa în cetatea’mpresurată.

22 Iar eu am zis în tulburarea mea: „Alungat sunt eu de la faţa ochilor Tăi”.
Şi, totuşi, Tu ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine.

23 Iubiţi-L pe Domnul voi, toţi cuvioşii Săi,
căci Domnul caută adevăruri,
dar celor ce se trufescf le plăteşte cu vârf.

24 Îmbărbătaţi-vă şi fie-vă inima întărită,
a tuturor celor ce nădăjduiţi în Domnul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.