×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Psalmii

Capitolul 138

Capitolul 138

Al lui David.

1 Doamne, cercetatu-m-ai şi m-ai cunoscut.

2 Tu ai cunoscut şederea mea şi scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe.

3 Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu le-ai cercetat şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut.

4 Că încă nu este cuvânt pe limba mea

5 Şi iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate şi pe cele din urmă şi pe cele de demult; Tu m-ai zidit şi ai pus peste mine mâna Ta.

6 Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine; este înaltă şi n-o pot ajunge.

7 Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi?

8 De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi coborî în iad, de faţă eşti.

9 De voi lua aripile mele de dimineaţă şi de mă voi aşeza la marginile mării

10 Şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta.

11 Şi am zis: «Poate întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu».

12 Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei.

13 Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele.

14 Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.

15 Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului.

16 Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârşi şi nici una din ele nu va fi nescrisă.

17 Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor.

18 Şi-i voi număra pe ei, şi mai mult decât nisipul se vor înmulţi. M-am sculat şi încă sunt cu Tine.

19 O, de ai ucide pe păcătoşi, Dumnezeule! Bărbaţi vărsători de sânge, depărtaţi-vă de la mine!

20 Aceştia Te grăiesc de rău, Doamne, şi vrăjmaşii Îţi hulesc numele.

21 Oare, nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât şi asupra vrăjmaşilor Tăi m-am mâhnit?

22 Cu ură desăvârşită i-am urât pe ei şi mi s-au făcut duşmani.

23 Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte inima mea; încearcă-mă şi cunoaşte cărările mele

24 Şi vezi de este calea fărădelegii în mine şi mă îndreptează pe calea cea veşnică.

PSALMUL 138 Pentru sfârşit. Al lui David. Un psalm al lui Zaharia în diaspora.*

1 Doamne, Tu m’ai pus la încercare şi m’ai cunoscut;

2 Tu mi-ai cunoscut şederea şi scularea,
gândurile mele Tu de departe le pricepi.

3 Tu mi-ai cercetat cărarea şi culcuşul
şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut,

4 că’n limba mea nu e cuvânt vicleana.

5 Iată, Doamne, Tu pe toate le cunoşti,
pe cele din urmă şi pe cele dintâi;
Tu m’ai plăsmuit şi mâna Ţi-ai pus-o peste mine.

6 Cunoaşterea Ta e mult prea minunată pentru mine;
puternică este, eu n’o pot atingeb.

7 De la Duhul Tău, unde mă voi duce?
iar de la faţa Ta, unde voi fugi?

8 De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti;
de mă voi pogorî în iad, Tu eşti de faţă;

9 de-mi voi lua aripile din lumina zorilor
şi’n marginile mării mă voi sălăşlui,

10 chiar şi acolo mâna Ta mă va’ndruma
şi dreapta Ta mă va ţinec.

11 Şi am zis: – Da, întunericul mă va copleşi
şi’n desfătarea mea chiar noaptea va deveni lumină…,

12 căci cu Tine întunericul nu va fi întuneric
şi noaptea lumină va fi ca şi ziua;
întuneric şi lumină, la Tine sunt totuna.

13 Că Tu, Doamne, mi-ai luat în stăpânire rărunchii,
Tu încă din pântecele maicii mele m’ai apărat.

14 Pe Tine Te voi mărturisi,
că minunat eşti Tu întru cele temute;
minunate sunt lucrurile Tale,
şi sufletul meu le cunoaşte foarte.

15 Oasele mi le-ai făcut întru ascuns,
ele Ţie nu-Ţi sunt ascunse,
şi nici fiinţa mead în străfundurile pământului;

16 eram în devenire, Tu m’ai văzut întrege;
în cartea Ta toţi oamenii vor fi scrişi:
ei ziua se urzesc, dar nimeni printre eif.

17 Dar mie, Dumnezeule, în mare cinstire mi-au fost prietenii Tăi,
puternice foarte li s’au făcut stăpânirileg.

18 Eu îi voi număra, ei mai mult decât nisipul se vor înmulţi;
m’am trezit, şi încă sunt cu Tine.

19 O, de i-ai ucide pe păcătoşi, Dumnezeule!
Voi, bărbaţi ai vărsării de sânge, îndepărtaţi-vă de mine,

20 că’n gândurile voastre nu-i decât gâlceavă;
cetăţile Tale zadarnic le vor lua.

21 Oare nu i-am urât eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc?
oare nu m’am topit eu din pricina vrăjmaşilor Tăi?:

22 Cu ură desăvârşită i-am urât,
duşmanii mei i-am socotith.

23 Pune-mă la’ncercare, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima:
cercetează-mă şi cunoaşte-mi cărările

24 şi vezi dacă’n mine îşi are nelegiuirea vreo cale;
călăuzeşte-mă Tu pe calea cea veşnică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.