×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Iov

Iov

Capitolul 31

Capitolul 31

Viaţa curată a lui Iov.

1 Făcusem legământ cu ochii mei şi asupra unei fecioare nu-i ridicam.

2 Şi care este partea pe care Dumnezeu o trimite din ceruri şi ce câştig hărăzeşte, din înălţime, Cel Atotputernic?

3 Nefericirea nu este ea oare pentru cel nedrept şi nenorocirea pentru făptuitorii fărădelegii?

4 Nu vede, oare, Dumnezeu căile mele şi nu numără El toţi paşii mei?

5 Umblat-am oare întru minciună şi picioarele mele au zorit spre înşelăciune?

6 Să mă cântărească în cumpăna dreptăţii şi Dumnezeu să cunoască neprihănirea mea.

7 Dacă paşii mei s-au abătut de la calea cea dreaptă şi inima mea a fost târâtă de ochii mei, iar de mâinile mele s-a lipit vreo murdărie,

8 Atunci altul să mănânce ceea ce eu semăn şi vlăstarii mei să fie scoşi din rădăcină!

9 Dacă inima mea a fost amăgită de vreo femeie şi am stat de pândă la uşa aproapelui meu,

10 Atunci nevasta mea să învârtească la râşniţă pentru altul şi alţii să aibă parte de ea.

11 Căci aceasta ar fi o urâciune, o nelegiuire vrednică de pedeapsa judecătorilor,

12 Un foc care mistuie până la iad şi care nimiceşte toată strânsura mea;

13 Dacă aş fi nesocotit dreptul slugii sau al slujnicei mele, în socotelile lor cu mine,

14 Ce mă voi face eu; când Dumnezeu se va ridica şi ce răspuns Îi voi da, când va lua procesul în cercetare?

15 Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut şi pe robul meu? Nu este, oare, El singur Care ne-a alcătuit în pântece?

16 Datu-m-am, oare, în lături, când săracul dorea ceva şi lăsat-am să se stingă de plânsete ochii văduvelor?

17 Mâncam, oare, singur bucata mea de pâine şi orfanului nu-i dădeam din ea?

18 Dimpotrivă, din tinereţile mele, am crescut pe orfan ca un tată şi de la naştere, am călăuzit pe văduvă.

19 Dacă vedeam un nenorocit fără haină şi vreun sărac care n-avea cămaşă pe el,

20 Nu mă binecuvântau coapsele lui şi nu-l încălzea lâna mieilor mei?

21 Dacă am repezit mâna mea împotriva vreunui orfan, fiindcă vedeam că am sprijinitori la masa judecăţii,

22 Atunci să cadă umărul meu din încheietură şi braţul meu să se dezlege de osul celălalt!

23 Dar eu mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu şi înaintea măreţiei Lui nu puteam să stau.

24 Mi-am pus eu încrederea în aur sau am zis aurului lămurit: Tu eşti nădejdea mea?

25 Ori eram fericit peste măsură, că aveam atâta avere şi că mâna mea agonisise mult?

26 Ori când vedeam soarele în strălucirea lui şi luna înaintând cu măreţie,

27 A fost inima mea amăgită în taină şi am dus eu mâna la gură, ca s-o sărut?

28 Şi aceasta ar fi fost o mare fărădelege, fiindcă aş fi tăgăduit pe Dumnezeul cel Preaînalt.

29 M-am bucurat eu de nenorocirea duşmanului meu şi am tresăltat când vreo răutate dăduse peste el?

30 Eu n-am îngăduit limbii mele să greşească şi să ceară moartea duşmanului, blestemându-l.

31 Oamenii care ţineau de casa mea ziceau: «Unde s-ar găsi vreunul care să nu se fi săturat la masa lui?»

32 Străinul nu petrecea noaptea niciodată afară; porţile mele le deschideam călătorului.

33 Acoperit-am eu, ca lumea cealaltă, păcatele mele, ascunzând, în sânul meu, greşeala făptuită,

34 Pentru că, adică, mă temeam de zarva cetăţii şi mă înspăimânta dispreţul cetăţenilor şi atunci rămâneam fără glas şi nu mai mă arătam în poartă?

35 O, cine, îmi va da pe cineva care să mă asculte? Iată aici iscălitura mea! Cel Atotputernic să-mi răspundă! Iar învinuirea scrisă de potrivnicii mei,

36 Voi purta-o pe umărul meu, voi înnoda-o în jurul capului meu, ca o cunună.

37 Îi voi da socoteală de toţi paşii mei, ca un principe mă voi înfăţişa înaintea Lui.

38 Nu cumva ogoarele mele cer răzbunare împotriva mea şi brazdele lor sunt prididite de lacrimi?

39 Nu cumva m-am înfruptat din roadele lor şi n-am plătit şi am făcut pe vechii lor stăpâni să se plângă de mine?

40 Dacă ar fi aşa, atunci să crească pe ele pălămidă în loc de grâu şi neghină în loc de orz!» Aici cuvintele lui Iov se termină.

Răspunsul lui Iov (continuare).

1 Un legământ de taină-am făcut cu ochii mei:
să nu-i opresc vreodată, cu gânduri, spre fecioară.

2 Şi? ce mi-a dat ca parte din ceruri Dumnezeu,
sau, jos, ca moştenire din cele preaînalte?

3 Au nu-i sortit să piară în beznă cel nedrept
şi’n grea înstrăinare nelegiuiţii toţi?

4 Au El nu vede care e calea mea de-aici,
şi nu e El Acela ce-mi numără toţi paşii?;

5 ori de-am umblat alături cu batjocoritorii,
sau pasul meu grăbit-a cumva spre viclenie?

6 Dar eu am stat cu totul în cumpăna cea dreaptă,
ca’n ea să vadă Domnul neprihănirea mea.

7 Că pasul meu vreodată de se-abătu din cale,
sau ochiul meu târât-a şi inima cu el,
sau m’am atins cu mâna de daruri necurate,

8 atuncea eu să seamăn, şi altul să mănânce,
şi făr’de rădăcină să fiu pe-acest pământ!

9 Dac’am dorit o alta decât femeia mea
şi dac’am stat la pândă pe lângă uşa ei,

10 atunci şi-a mea să-i facă plăcere altui om
şi pruncii mei să fie de-a pururi umiliţi;

11 că ne’nfrânată este pornirea’nvăpăiată
de-a pângări cu trupul femeia altui om;

12 că’n curgere de zile foc este, arzător,
iar cel la care vine-i pierdut din rădăcină.

13 De n’aş fi luat în seamă dreptatea slugii mele,
şi-a slujnicei, când ele s’au socotit cu mine,

14 ce-o să mă fac când Domnu-mi va cere socoteală?,
sau, de va fi’ntrebare, ce oare voi răspunde?

15 Ei [servii mei] în pântec n’au fost la fel ca mine?
La fel am fost în pântec!

16 Pe nevoiaşii’n lipsă eu nu i-am înşelat,
nici c’am trecut pe-alături de lacrima vădanei.

17 Dac’am mâncat vreodată eu singur pâinea mea
şi nu i-am dat dintr’însa şi celui necăjit

18 – eu, cel ce, ca un tată, de tânăr l-am hrănit
şi de la maica’n pântec am prins a-i da poveţe –,

19 sau de-am trecut pe lângă cel gol ce sta să piară
şi nu l-am îmbrăcat,

20 de-a fost sărman pe lume şi nu mi-a mulţumit
că-i ţine cald la umeri tunsoarea turmei mele,

21 de-am ridicat eu mâna să-l bat pe cel sărman
nădăjduind că astfel îmi sunt într’ajutor,

22 atuncea al meu umăr din zgârci să se dezghioace
şi braţul meu, de-asemeni, din cot să se zdrobească.

23 Căci frica mea de Domnul m’a luat în stăpânire
şi, când mă ia El Însuşi, de-abia că pot să’ndur.

24 De-am socotit vreodată că’n aur stă puterea
sau de mi-am pus nădejdea în piatra nestemată,

25 dac’am icnit prea-vesel de multa mea avere
şi mâna mi-am întins-o spre bunuri fără număr,

26 dac’am văzut lumina din soare cum păleşte
sau luna în scădere – că’n ele n’au nimic –

27 şi inima din mine pe-ascuns s’a înşelat
şi mâna mea mi-am dus-o la gură s’o săruta,

28 atunci să-mi fie-aceasta cumplită făr’delege,
că L-am minţit pe Domnul Cel-mai-presus-de-ceruri.

29 De mi-am văzut prieteni căzând, m’am bucurat
şi inima mi-am pus-o să zică: Bravo, bravo!,

30 urechea mea s’audă blestemul meu asupră-mi
şi’n neamul meu ocară să fiu, şi defăimat.

31 Iar slujnicele mele adesea de-ar fi zis:
O, cin’ ne-ar face saţul din cărnurile lui?
fiind eu foarte bun,

32 străinul niciodată nu-mi rămânea afară,
pe nou-venit o uşă-l întâmpina deschisă.

33 Dac’am greşit, nevrându-l, şi mi-am ascuns păcatul

34 – că’n faţa gloatei nu mi-am schimbat întâiul gând
de-a nu le fi eu martor chiar împotriva mea…,
de-a fost flămând să-mi iasă din prag cu mâna goală…

35 O, cine-mi va da oare pe cel ce mă ascultă?
Dacă’ntru Domnul nu m’am temut de mâna Lui,
dac’am păstrat înscrisul datornicului meu

36 ca să-l citesc, purtându-l la gât ca pe-o cunună,

37 în loc de-a-l rupe’n două sau de a-l da’napoi,
aşa încât nimica să iau de la datornic,

38 de-a suspinat pământul asupra mea vreodată
sau de i-am plâns vreodată răzoarele’mpreună,

39 de i-am mâncat eu singur puterea, făr’ să-i dau,
sau sufletul din Domnul pământului l-am scos
afară, întristându-l,

40 atunci, în loc de grâne, urzică să-mi răsară,
şi’n loc de orz, ciulini!”b.
[Aici] au încetat cuvintele lui Iov.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.