×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâi a Regilor

Capitolul 8

Poporul cere un rege.

1 Şi a fost că după ce Samuel a îmbătrânit, i-a pus pe fiii săi judecători peste Israel. 2 Iată acum numele fiilor săi: întâiul-născut, Ioil; iar numele celui de al doilea era Abia; aceştia erau judecători în Beer-Şebaa. 3 Dar fiii săi n’au umblat pe calea lui şi s’au dedat la pofta de bani şi primeau darurib şi judecau strâmb. 4 Iar bărbaţii lui Israel s’au adunat şi au venit la Samuel, în Rama. 5 Şi i-au zis: „Iată, tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu umblă pe calea ta. Aşadar, pune acum peste noi un rege care să ne judece, aşa cum e la alte neamuri”. 6 Lucrul acesta însă era rău în ochii lui Samuel, că adică ei spuseseră: „Dă-ne un rege care să ne judece”. Şi Samuel I s’a rugat Domnului. 7 Iar Domnul a zis către Samuel: „Ascultă glasul poporului, în orice va grăi către tine; că nu pe tine te-au lepădat, ci pe Mine M’au lepădat, pentru ca nu Eu să domnesc peste eic. 8 Aşa cum s’au purtat ei cu Mine, prin toate faptele lor, din ziua când i-am scos din ţara Egiptului şi până’n ziua de azi, părăsindu-Mă şi slujind altor dumnezei, tot astfel se poartă şi cu tine. 9 Acum însă ascultă de glasul lor; dar să le stai în faţă ca martor şi să le spui drepturile regelui care va domni peste ei”.

10 Iar Samuel a spus întreg cuvântul Domnului către poporul care-i cerea rege. 11 Şi le-a zis: „Iată drepturile regelui care va domni peste void: pe fiii voştri îi va lua şi-i va pune la carele sale şi va face din ei călăreţi şi alergători înaintea carelor lui; 12 el şi-i va pune căpetenii peste sute şi căpetenii peste mii şi să-i secere holda şi să-i adune bucatele şi să-i meşterească uneltele de război şi uneltele carelor lui; 13 pe fiicele voastre le va lua să-i fie mironosiţee şi bucătărese şi brutăriţe; 14 el vă va lua ţarinile şi viile şi livezile de măslini şi le va da slugilor sale;

15 va lua zeciuială din semănăturile voastre şi din viile voastre şi o va da eunucilor săif şi slugilor sale; 16 vă va lua slugile şi slujnicele şi cirezile voastre cele bune şi asinii voştri şi le va dijmui pentru treburile lui; 17 şi din turmele voastre va lua zeciuială, iar voi veţi fi slugile lui. 18 Atunci, în ziua aceea, veţi striga din pricina regelui pe care vi l-aţi ales, dar Domnul Dumnezeu nu vă va auzi în zilele acelea, de vreme ce voi v’aţi ales un rege”.

19 Poporul însă n’a vrut să asculte de Samuel, ci i-au zis: „Nu, ci peste noi să fie rege! 20 Atunci vom fi şi noi ca toate neamurile; regele ne va judeca, el va merge înaintea noastră şi el va purta războaiele noastre!” 21 Iar Samuel a ascultat toate cuvintele poporului şi le-a grăit în auzul Domnului. 22 Şi a zis Domnul către Samuel: „Ascultă de glasul lor şi pune-le un regeg!” Iar Samuel a zis către oamenii lui Israel: „Să plece fiecare la cetatea sa!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.