×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâi a Regilor

Capitolul 7

Samuel judecător; sub cârma lui, Israeliţii îi înfrâng pe Filisteni.

1 Iar oamenii din Chiriat-Iearim au venit şi au adus chivotul legământului Domnului; şi l-au aşezat în casa lui Aminadab, pe deal; iar pe Eleazar, fiul său, l-au sfinţit ca să păzească chivotul legământului Domnuluia.

2 Şi a fost că, de la vremea când chivotul Domnului s’a aflat la Chiriat-Iearim, zilele s’au tot adăugat şi au trecut douăzeci de ani. Şi toată casa lui Israel s’a întors cu faţa spre Domnul. 3 Iar Samuelb a grăit către toată casa lui Israel, zicând: „Dacă voi vă întoarceţi spre Domnul cu toată inima voastră, atunci lepădaţi din mijlocul vostru pe dumnezeii străini şi tufişurilec, şi slujiţi-I numai Lui, iar El vă va scoate din mâna Filistenilor”. 4 Atunci fiii lui Israel au lepădat baalii şi tufişurile Astartei şi I-au slujit numai Domnului.

5 Iar Samuel a zis: „Adunaţi tot Israelul la Miţpad, şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi!” 6 Şi s’a adunat poporul la Miţpa; şi au scos apă şi au turnat-o pe pământ în faţa Domnuluie. Şi’n ziua aceea au ajunat şi au zis: „Am păcătuit în faţa Domnului!” Samuel îi judeca pe fiii lui Israel în Miţpa.

7 Dar Filistenii au auzit că fiii lui Israel s’au adunat toţi la Miţpa. Atunci cârmuitorii Filistenilor s’au ridicat împotriva lui Israel; iar fiii lui Israel au auzit şi s’au speriat de Filisteni. 8 Şi au zis fiii lui Israel către Samuel: „Nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul tău, ca să ne scape de mâna Filistenilor!” Iar Samuel a zis: „Să nu-mi fie mie una ca aceasta, să mă îndepărtez eu de Domnul, Dumnezeul meu, şi să nu strig pentru voi rugându-mă!” 9 Samuel a luat atunci un miel de lapte şi, împreună cu tot poporul, l-a a dus ardere-de-tot Domnului. Şi a strigat Samuel către Domnul pentru Israel, iar Domnul l-a ascultat. 10 Şi’n timp ce Samuel aducea arderea-de-tot, Filistenii s’au apropiat cu război împotriva lui Israel; dar Domnul a tunat în ziua aceea cu sunet mare asupra Filistenilor, iar aceia s’au destrămat şi s’au frânt în faţa lui Israel. 11 Atunci bărbaţii lui Israel au ieşit din Miţpa şi s’au luat pe urma Filistenilor şi i-au bătut până’n vale de Bet-Car. 12 Iar Samuel a luat o piatră şi a pus-o între Miţpa şi Şen; şi a numit-o Eben-Ezer, adică „Piatra-Celui-Ce-Ajută”, zicând: „Până aici ne-a ajutat nouă Domnul”.

13 Şi i-a umilit Domnul pe Filisteni, iar aceia n’au mai venit la hotarul lui Israel. Iar mâna Domnului a fost împotriva Filistenilor în toate zilele lui Samuel. 14 Cetăţile pe care Filistenii le luaseră de la fiii lui Israel au fost date înapoi; i le-au înapoiat lui Israel, de la Ecron până la Gat, dar şi ţinuturile lor au fost luate de către Israel din mâna Filistenilor. Şi a fost pace între Israel şi Amoreif.

15 Iar Samuel a fost judecător peste Israel în toate zilele vieţii sale. 16 Şi’n fiecare an mergea, prin rotaţie, la Betel şi la Ghilgal şi la Miţpa şi-i făcea lui Israel judecată în toate aceste locuri sfinte.g 17 Şi iarăşi se întorcea la Ramahh, fiindcă acolo era casa lui şi de acolo îl judeca pe Israel; şi acolo I-a zidit jertfelnic Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.