×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâi a Regilor

Capitolul 3

Chemarea lui Samuel.

1 Şi băieţelul Samuel îi slujea lui Dumnezeu sub privirea preotului Eli. Cuvântul Domnului însă era scump în zilele acelea; nici o vedenie nu era limpede.a 2 Şi a fost că’n vremea aceea Eli şedea culcat în locul săub; şi ochii au început a i se îngreuia, iar el nu putea să vadă. 3 Şi, mai înainte de a se fi stins lumina din sfeşnicul Domnuluic, Samuel dormea în locaşul Domnului, unde se afla chivotul lui Dumnezeu. 4 Atunci Domnul l-a chemat: „Samuele! Samuele!” Iar el a zis: „Iată, eu sunt!” 5 Şi a alergat la Eli şi i-a zis: „Iată, eu sunt; de ce m’ai chemat?” Dar Eli i-a zis: „Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!” 6 El s’a întors şi a adormit. Iar Domnul l-a chemat din nou: „Samuele! Samuele!” Iar el s’a dus a doua oară la Eli şi i-a zis: „Iată-mă, de vreme ce tu m’ai chemat!” Dar Eli i-a zis: „Nu te-am chemat, fiule; întoarce-te şi te culcă!” 7 Aceasta se petrecea mai înainte ca Samuel să-L fi cunoscut pe Dumnezeu şi înainte de a i se fi descoperit cuvântul Domnului.d 8 Şi Domnul l-a chemat din nou pe Samuel, a treia oară; iar el s’a sculat şi s’a dus la Eli şi i-a zis: „Iată-mă, de vreme ce tu m’ai chemat!” Atunci Eli a cunoscut că Domnul era Cel care-l chemase pe băieţel.e 9 Şi a zis: „Întoarce-te şi te culcă, fiule! Şi dacă te va mai chema, tu să zici: Vorbeşte, Doamne, că robul Tău Te aude!” Iar Samuel s’a dus şi s’a culcat în locul său.

10 Iar Domnul a venit şi a stat şi l-a chematf aşa cum o făcuse întâia şi a doua oară. Iar Samuel a zis: „Vorbeşte, că robul Tău Te aude!” 11 Iar Domnul a zis către Samuel: „Iată, Eu voi face în Israel astfel de lucruri încât oricine va auzi de ele îi vor ţiui amândouă urechile. 12 În ziua aceea voi ridica împotriva lui Eli tot ceea ce Eu am grăit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi. 13 I-am spus că pe veci îi voi pedepsi casa, din pricina nedreptăţilor fiilor lui; fiindcă fiii săi L-au defăimat pe Dumnezeu, dar el nu i-a mustrat. 14 De aceea M’am jurat casei lui Eli că nedreptatea casei lui Eli nu va fi în veac ispăşită nici prin arderi de tămâie şi nici prin jertfe”.g

15 Samuel a dormit până dimineaţa; iar dimineaţa s’a sculat devreme şi a deschis uşile casei Domnului. Dar Samuel s’a temut să-i spună lui Eli vedenia. 16 Atunci Eli a zis către Samuel: „Samuele, fiule!” Iar el a zis: „Iată-mă, eu sunt!” 17 Acela i-a zis: „Ce este cuvântul care ţi s’a spus? Să nu mi-l ascunzi; aşa să-ţi facă ţie Dumnezeu, şi încă pe deasupra, dacă-mi vei ascunde ceva din toate cuvintele ce ţi s’au grăit în urechile tale!” 18 Iar Samuel i-a spus toate cuvintele şi nu i-a ascuns nimic. Şi a zis Eli: „El este, Domnul; El va face ce e bun în ochii Săi”.

19 Samuel a crescut, iar Domnul era cu el, şi nici unul din cuvintele lui nu s’a pierdut pe jos. 20 Şi’ntregul Israel, de la Dan până la Beer-Şeba, a cunoscut că Samuel Îi era Domnului profet credincios. 21 Şi Domnul încă S’a mai arătat în Şilo, căci Domnul i Se descoperea lui Samuel.
Şi întregul Israel, de la o margine la alta a ţării, era încredinţat că Samuel este profet al Domnului. Iar Eli a îmbătrânit mult, în timp ce fiii săi mergeau din rău în mai rău; rea era calea lor înaintea Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.