×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâi a Regilor

Capitolul 27

David în Ţiclag.

1 Şi David a cugetat în inima lui, zicând: „Asta e: într’o bună zi am să cad în mâinile lui Saul! Bine nu-mi va fi, decât dacă voi fugi în ţara Filistenilor; atunci Saul va înceta să mă mai caute prin tot hotarul lui Israel, şi astfel voi scăpa de mâna lui!” 2 Aşa că David s’a ridicat – el şi cei şase sute de oameni care îl însoţeau – şi s’a dus la Achiş, fiul lui Maoc, regele Gatuluia. 3 Şi a locuit David cu Achiş în Gat, el şi oamenii lui, fiecare la casa lui, precum şi cele două femei ale sale, Ahinoam Izreeliteanca şi Abigail, fosta femeie a lui Nabal Carmelitul. 4 Şi i s’a spus lui Saul că David a fugit la Gat; şi de atunci nu l-a mai căutat.

5 Şi a zis David către Achiş: „Dacă robul tău a aflat bunăvoinţă în ochii tăi, dă-mi un loc în una din cetăţile tale de la câmp, şi voi locui acolo; că de ce trebuie să locuiască robul tău împreună cu tine în cetatea regală?” 6 Atunci Achiş, în chiar ziua aceea, i-a dat cetatea Ţiclagb; aşa se face că Ţiclagul a rămas până azi în stăpânirea regilor iudei. 7 Iar numărul zilelor în care David a locuit în ţara Filistenilor a fost un an şi patru luni.

8 David şi oamenii lui s’au ridicat şi au năvălit asupra Gheşurenilor şi a Ghirzenilor şi a Amaleciţilor; şi, iată, ţara era locuită, de la Şur (unde se aflau vechii băştinaşi) până la ţara Egiptului. 9 Şi loveau ţinutul şi nu lăsau viu nici bărbat, nici femeie, ci luau cu ei turme şi cirezi şi asini şi cămile şi haine, după care se întorceau şi veneau la Achiş. 10 Şi a zis Achiş către David: „Peste cine aţi năvălit astăzi?” Iar David i-a răspuns lui Achiş: „Peste latura de miazăzi a Iudeii şi peste latura de miazăzi a Ierahmeelului şi peste latura de miazăzi a Cheneilor; 11 şi n’am lăsat viu nici bărbat şi nici femeie pe care să-i aduc în Gat, fiindcă am zis: Nu cumva aceştia să povestească în Gat despre noi şi să se spună: Iată ce face David!” Aşa a făcut David în toată vremea cât a locuit în ţara Filistenilor. 12 Şi aşa s’a încrezut Achiş în David, zicând: „Tare mult l-a urât poporul său, în Israel, şi de aceea îmi va fi mie rob în veac”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.