×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâi a Regilor

Capitolul 24

David cruţă viaţa lui Saul.

1 Iar David s’a ridicat de acolo şi s’a aşezat în strâmtorile En-Gaddi. 2 Şi a fost că după ce Saul s’a întors din urmărirea Filistenilor, i s’a spus că David se află în pustia En-Gaddia. 3 Şi luând el cu sine trei mii de bărbaţi aleşi din tot Israelul, s’a dus să-i caute pe David şi pe oamenii lui în faţa Sadaemului. 4 Şi a ajuns la turmele de oi ce se aflau pe lângă drum,b iar acolo era o peşteră. Saul a intrat să-şi facă nevoia, în timp ce David şi oamenii lui şedeau în partea mai adâncă a peşterii. 5 Atunci bărbaţii lui David i-au zis: „Iată, aceasta este ziua despre care ţi-a spus Domnul că-l va da pe vrăjmaşul tău în mâinile tale, ca să faci cu el după pofta inimii.” Iar David s’a ridicat şi a tăiat cu fereală poala hainei lui Saul.c 6 Şi a fost că după aceea i-a părut rău lui Davidd că-i tăiase poala hainei. 7 Şi a zis David către oamenii lui: „Să mă ferească Dumnezeu să fac eu una ca aceasta împotriva stăpânului meu, a unsului Domnului, să-mi ridic eu mâna asupră-i; căci el este unsul Domnuluie”. 8 Aşa că David şi-a potolit oamenii cu vorbe ca acestea şi nu i-a lăsat să se ridice şi să-l omoare pe Saul. Iar Saul s’a ridicat şi s’a dus în drumul lui. 9 Din peşteră însă s’a ridicat şi David după el. Şi a strigat David în urma lui Saul, zicând: „O, doamne!, o, rege!” Atunci Saul a cătat înapoi, iar David plecându-se cu faţa la pământ, i s’a închinat. 10 Şi a zis David către Saul: „De ce asculţi tu de vorbele poporului care zice: – Iată, David îţi caută viaţa? 11 Iată, ochii tăi au văzut cum chiar astăzi mi te-a dat Domnul în mână, acolo, în peşteră; dar eu n’am vrut să te omor, ci te-am cruţat şi am zis: – Nu-mi voi ridica mâna asupra stăpânului meu, fiindcă el e unsul Domnului. 12 Şi, iată, poala hainei tale e în mâna mea; eu am tăiat poala hainei tale şi nu te-am omorât. Cunoaşte azi şi vezi că’n mâna mea nu-i nici o răutate şi nici o necredinţă şi nici o răzvrătire; eu n’am păcătuit împotriva ta, dar tu îmi vânezi viaţa ca să mi-o iei. 13 Judece Domnul între mine şi tine şi Domnul să-mi răsplătească din ceea ce-i al tău!; dar mâna mea nu-ţi va fi împotrivă. 14 Aşa cum spune vechiul proverb: «Din cei nelegiuiţi va izvorî greşala»; deci mâna mea nu se va ridica asupră-ţi. 15 Şi acum, după cine umbli tu, o, rege al lui Israel? după cine alergi? după un câine mort? după un purice? 16 Fie Domnul cumpănitor şi judecător între mine şi tinef!; Domnul să vadă şi să-mi judece pricina şi’ntru dreptate să mă scoată din mâinile tale!”

17 Şi a fost că după ce David a isprăvit aceste cuvinte către Saul, acesta a zis: „Al tău este glasul acesta, fiule David?” Şi ridicându-şi Saul glasul, a plâns. 18 Şi a zis Saul către David: „Tu eşti mai drept decât mine, căci tu mi-ai răsplătit cu bine, dar eu ţi-am răsplătit cu rău. 19 Tu mi-ai arătat mie astăzi ce bine mi-ai făcut, cum m’a închis pe mine Domnul astăzi în mâinile tale, dar tu nu m’ai ucisg. 20 Că de-l va afla cineva pe vrăjmaşul său în necaz şi-i va deschide paşii spre calea cea bună, aşa cum ai făcut tu astăzi, Domnul îi va răsplăti cu binele. 21 Şi acum, iată, eu ştiu că tu într’adevăr vei domni şi că’n mâna ta va sta regatul lui Israel. 22 Aşadar, jură-mi acum pe Domnul că nu-i vei nimici pe urmaşii mei şi că nu-mi vei şterge numele din casa tatălui meu”. 23 Aşa i-a jurat David lui Saul. Saul s’a dus la casa sa, iar David şi oamenii lui s’au suit în strâmtoarea Mesara.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.